Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Val av ordförande för förbudet för perioden 2022–2023

Enligt § 10 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar väljer förbundets årsmöte förbundets ordförande och vice ordförande.

I enlighet med § 16 i förbundets stadgar bör den som väljs till ordförande verka vid tidpunkten för valet som förbundets vice ordförande. Till klubbens förslag till förbundets ordförande bör bifogas klubbens understödsbevis och kandidatens samtycke och förbindelse till att sköta uppdraget.

Enligt § 8 i förbundets arbetsordning väljs förbundets vice ord-förande bland de valbara kandidater som föreslagits av klubbarna. Till klubbens förslag bör bifogas understödsbevis som kandidaten fått av sin egen klubb samt kandidatens samtycke till att sköta upp-draget.

De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast för den uppgift som man söker till i utannonseringen. Behörighets-villkoren för ordförande och vice ordförande finns noterade i § 16 i förbundets stadgar. Därtill bör den person som blir vald ha till-räckliga språkkunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. Tilläggs-uppgifter om de krav som uppgifterna ställer ges av verksamhetsledaren.

Klubbens framställning bör undertecknas av såväl presidenten som sekreteraren och den bör vara förbundskansliet tillhanda senast måndagen 17.1.2022 under kansliets öppethållningstid (kl. 9–15.45). Märk kuvertet ”CC” eller ”VCC”.

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Sanna Mustonen Petri Kaukiainen

Ordförande Verksamhetsledare