Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Årsmötet inleddes som distansmöte

Publicerat: , Kategori: Media

Finlands Lionsförbunds 68:e årsmöte har börjat med öppningen.
Till distansmötet har anmälts närmare tusen röstberättigade representanter.

Efter att man tillsammans sjungit Lejonandan, framförde förbundets ordförande Matti Reijonen öppningshälsningen. Reijonen berättade att det virtuellt ordnade mötet leds från mötescentret i Åbo.

- Vi har många ärenden som vi ska besluta och rösta om. Därför har man bett om att få begäran om ordet på förhand. Jag hoppas att vi i alla beslut har Finlands Lionsförbunds bästa i tankarna och att inläggen är korta.

- På kvällen håller vi årsmötets kvällsfest virtuellt. Intäkterna styrs till Kampanj 100-insamlingen.

Vid öppningen följde man med kransnedläggningen vid hjältegravarna.

Den internationella organisationens hälsning framfördes av 1:a vicepresident Douglas X. Alexander. Han påminde om att vi genomlever utmanande tider och vi måste hitta nya sätt att kommunicera med varandra och hålla virtuella möten.

Den inkommande internationella presidenten berättade att den följande periodens viktigaste prioritering är att få medlemsantalet att växa globalt. Han utmanade alla lion till att under nästa period rekrytera en ny medlem och att få dessa nya medlemmar att uppleva betydelsefulla serviceinsatser.

Årsmötets beslut

Efter öppningen inleddes årsmötet såsom föredragningslistan angav. Officiella representanter uppgick till 966 lion från 394 klubbar.

Vid mötet godkändes förbundets verksamhetsberättelse 2019–2020, fastslogs förbundets bokslut och revisionsberättelsen antecknades för kännedom.

Vid mötet valde man till ny ordförande för följande period VCC Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi/Kyrkslätt/NICE, B-distriktet.

Till vice ordförande valdes A-distriktets tidigare distriktsguvernör IPDG Heikki Mäki, LC Paattinen vid den andra röstningsomgången med 64,4, procent av rösterna. Under andra omgången avgavs 748 röster.

Till internationell direktorskandidat (ID) för perioden 2022–2024 valdes PCC Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri, D-distriktet med 55 procent av rösterna under den andra omgången. Röster avgavs totalt 790.

Tre årsmötesmotioner som gällde distriktsindelningsreformen godkändes. Då guvernörsrådets beslutsförslag till årsmötet som berörde motionerna grundade sig på ett godkännande av förverkligandet av distriktsindelningsreformen, återsändes ärendet via styrelsen till guvernörsrådet för ny beredning.

Tre andra motioner godkändes. De gällde restaurering av kilometerstolpar av sten, bortlämnande av onödiga titlar samt arrangerandet av Lejonpromenad.

Årsmötet godkände även följande förändringar av stadgeparagrafer: tidpunkten för förbundets möte och sammankallande § 8, guvernörsrådets möteskallelse § 11 och guvernörsrådets möten §12. De nya stadgarna träder genast i kraft i förbundets interna verksamhet.

Årsmötet fattade beslut om att börja bereda lionsverksamhetens strategi, LIONS 2023, under verksamhetsperioden 2021–2022. Strategin förs till årsmötet 2023 för godkännande.

Förbundets medlems- och anslutningsavgifter 2020 - 2022 hålls på tidigare nivå. Årsmötet beslöt om en frivillig avgift på 5 euro/medlem till förmån för katastroffonden.

De följande årsmötena ordnas i Kouvola 2022, i Esbo 2023 och i Åbo som kryssningsmöte 2024.

Text: Anna-Kaisa Jansson
Foto: Antti Forsell och Markku Patrikainen