Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION 5/2022: Ajassa elämisen taito ja tavoitearvot

Publicerat: , Kategori: Medlem

Arvokeskustelut ovat käynnistyneet useissa klubeissa ja myös piirien aluekokouksissa osana strategia 2030 työtä. Olen saanut kuulla ja olla mukana toteamassa, että arvoista keskustelu tuntuu sopivan meille lioneille erittäin hyvin.

Keskusteluissa on muun muassa mahdollisuus pohtia nykyhetkeä, mennyttä, tulevaa ja tutustua ihan uudella tavalla klubikavereihin. Uusimmat jäsenet saadaan keskustelujen myötä tiiviimmin mukaan vaikuttamaan.

Voidaan pohtia pienryhmissä yhteiskunnan tilaa, klubin tilannetta ja myös vertailla oman elämän arvostuksia. Parhaiten keskustelujen tehoa voidaan tukea lähettämällä strategiatyöryhmän arvokeskustelulomakkeet kokouskutsun mukana etukäteen pohdittaviksi.

Lokakuun lopulla jatkamme uuden strategian valmistelua ja käytäntöön juurruttamista lähettämällä kaikille lioneille henkilökohtaisen arvokyselyn. Siihen suosittelemme valmistautumaan pohtimalla käsiteparia: tavoitearvot ja käyttöarvot.

Tavoitearvot = tätä me haluamme olla, tämän haluamme kuvaavan meitä

Käyttöarvot = valitsemamme tavoitearvot muuttuvat ja ankkuroituvat noin 2-5 vuoden aikana organisaatiomme tunne-elämään, ne aletaan tiedostaa ja ne toimivat myös tiedostamattomia.

Jos vertaamme yhteiskuntaamme 1950-1960-luvuilta, jolloin ensimmäiset lionsklubit ovat aloittaneet toimintansa, tämän päivän 2020-lukuun, niin todella paljon on muuttunut. Yleensä huomataan elämisen tekniset puitteet, mutta entäpä myös yhteiskuntaa ohjaavat arvostukset ja tunteet?

Hyväntekeväisyystoiminnan haasteet ovat muuttuneet.

Hyväntekeväisyystoiminnan haasteet ovat myös muuttuneet. Ja miten ne muuttuvatkaan tulevien vuosikymmenten aikana?

Julkisen vallan tehtävänä on ohjata kehitystä muun muassa kohti tasa-arvoa, kohti tehokkuutta ja taloudellisuutta, kohti hyvinvointia ja turvallisuutta sekä kohti kestävää kehitystä. Entä hyväntekeväisyystoiminnan haasteet? Haluammeko edistää toiminnallamme niitä asioita, jotka ovat rahalla mitattavia merkityksellisempiä: lähimmäisen auttamista, vastuun kantamista toisista ihmisistä ja halua puuttua asioihin ennen kuin ne ovat ongelmia.

Arvostammeko ihmisten erilaisuutta, ennakkoluulottomuutta, erilaisia osaamisia ja annammeko tilaa uusille toimintatavoille? Onko organisaatiomme ikärakenne huolestuttava? Tulijoita auttamistyöhön on. Arvelen, että meidän tulee opetella uusia arvostuksia ja tapoja, joilla otamme tulokkaat vastaan ja annamme heille tilaa. Lionismin tulisi olla toimintaa, joka itsessään koetaan merkitykselliseksi ja siten hyvinvoinniksi.

Kykymme selvitä lioneina muutosten maailmassa määrittää tulevaisuutemme. Haluan uskoa, että löydämme myös arvoistamme vastauksia tulevaisuuden haasteisiin.

Teksti: Eija Kesti

Lue lisää tästä ja monesta muusta mielenkiintoisesta aiheesta tuoreesta LION 5/2022-jäsenlehdestä.