Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION 3/23: Delta i Orkester Nordens jubileumsår

Publicerat: , Kategori: Media

Orkester Norden firar sitt 30-årsjubileum i år. Jubileums-konserten hålls i Sibeliushuset i Lahtis 8.8. Som konsertens dirigent ser vi det unga löftet Tabita Berglund.

Konserten i Lahtis är den enda i Finland i sommar. Därefter beger sig orkestern till Sverige, där en konsert hålls den 10.8 i Sundsvall och 11.8 i Stockholm.

Repertoaren för orkestern Nordens konsert är magnifik och i linje med jubileet: Rolf Gupta: Jordens Sang, epilog, Carl Nielsen: Symfoni nr 2 och Jean Sibelius: Symfoni nr 2. Så det är värt att komma till Lahtis för att lyssna på en fin uppsättning begåvade, unga musiker.

Biljetter till festkonserten finns redan till försäljning på lippu.fi. Biljettpriserna är 21,50 euro för vuxna och 11,50 euro för barn, inklusive serviceavgifter.

Klubbarna kan också beställa konsert-biljetter till försäljning och då få hälften av biljettintäkterna att användas i egen verk-samhet. Klubbarnas biljettpriser är 20 euro för vuxna och 10 euro för barn, varav hälften går till orkesterns verksamhet för att täcka kostnaderna och hälften kan klubbarna ge till sina egna servicemål.

Klubbarna kan också köpa biljetter till halva priset och donera till sina egna målgrup-per, såsom unga musikstuderande, och vid be-hov ordna en konsertresa till Lahtis för dem.

Sommarens sammansättning klar
Ansökningsperioden för musikerna till årets Orkester Norden var 2.12.2022–22.2.2023. Totalt inkom 194 ansökningar till orkestern, bland vilka 72 begåvade musiker valdes ut till sommarens sammansättning.

Orkestern samlas i Lahtis 29.7–7.8.2023 för ett tio dagar långt läger. I slutet av lägret ger sig orkestern ut på en fem dagar lång tur-né. Lägret ordnas av Lahtis kulturtjänster.

Vi hoppas att de lokala lionsklubbar-na engagerar sig i turnéns organisering och ger sina ovärderliga bidrag till konserter-nas framgång. Förra sommarens goda er-farenheter av det eftermiddagskaffe och de kvällsaktiviteter som organiserades av lionsklubbarna är fortfarande färska i minnet, och i sommar hoppas man på en fortsättning. De lokala klubbarna kan anmäla sig till lion Timo Ståhl om de är intresserade av att ord-na ett kvällsprogram.

Hittills har fyra distrikt också medde-lat att de kommer att delta i utmaningen att möjliggöra fritidsprogram genom att donera 400 euro per distrikt från sina ungdomsaktivitetsmedel.

Orkestern söker fortfarande sponsorer till sin verksamhet, så vi ger gärna mer in-formation om orkesterverksamhet ligger dig varmt om hjärtat och du vill bidra till projektets framgång.

För mera information om hur det går att stöda konsertturnén eller beställa biljetter till klubbarna, mejla orkesternorden@gmail.com.