Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

LION 1/23: KiTeNets kommunikation syntes

Publicerat: , Kategori: Medlem

KiTeNets kommunikation med föräldrar under hösten har varit framgångsrik. Med Facebook-annonsering har vi nått nästan 250 000 visningar.

Marknadsföringen av KiTeNet-kampanjen på Facebook startade 24.11.2022. Det riktade sig till föräldrar till barn i åldern 6–17 år.

Sedan slutet av november har annonsering genererat kontakter: nästan 250 000 annonsvisningar och nästan 90 000 personer har sett annonsen minst en gång. Detta berättar om intresset för vår sak.

Facebookgruppen för klubbar har också några hundra deltagare.

Nästan 100 föräldrakvällar

TV1 visade under vecka 5 för andra gången vårt allmännyttiga inslag, vilket ger god synlighet över hela landet.

Ungefär 60–90 föräldrakvällar har arrangerats i klubbarnas regi. I några distrikt har det varit ett större antal föräldrakvällar, vilket har återspeglats i att totalt cirka 20 000 guider har delats ut.

Det mest synliga lär vara "Seinäjoki-projektet", där man efter ett gemensamt evenemang har tagit tag i saken i klubbarna. Genom KiTeNet håller det på att utvecklas en modell för kontinuerligt samarbete mellan alla parter på orten. En betydande biprodukt!

KiTeNet har skapat olika former av samarbete.

Även på ett allmännare plan har responsen varit att KiTeNet har gett mycket synlighet. På samma sätt har KiTeNet skapat olika former av samarbeten genom sociala medieprojekt, TV-inslag, guideförberedelser och webbseminarier.

Under vårens öppnande webbinarium 24.1. diskuterades vårens program, där flaggskeppet är ett webbinarium för föräldrar 21.3.2023. Målet är att få minst 4 000 lyssnare. För det behöver vi klubbarnas bidrag, vilket också diskuterades i januariwebbinariet.

Med dessa hälsningar vill vi önska alla lion ett aktivt år och ett gott beteende online.

Hannu Anttonen
kampanjansvarig

Raimo Sillanpää
förbundets kommunikationsledare