Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Parnerskapsledare 2024-2025

Publicerat: , Kategori: Medlem

Då den nuvarande partnerskapsledaren nu lämnar befattningen, söker Finlands Lionsförbund en ny ordförande för partnerskapsbranschen, dvs partnerskapsledare (MDC) för den resterande delen av perioden dvs för tiden 1.1.2024 – 30.6.2025.

Partnerskapsledarens (MDC) uppgifter är bl.a.

- Förverkliga förbundets verksamhetsplan till de delar som berör partnerskapsbranschen.

- Tillsammans med ordföranden och verksamhetsledaren sköta samarbetet med externa partner samt aktivt söka nya samarbetspartner.

- Övervaka genomförandet av förbundets medelanskaffningsaktiviteter (för tillfället lotteri- och kortaktiviteterna)

-Utveckla nya medelanskaffningsaktiviteter och -sätt.

- Fungera i samarbete med serviceledaren gällande sådana samarbetsprojekt där huvudvikten är lagd vid serviceverksamhet.

- Ansvara för att samarbetet och kommunikationen fungerar med distrikten.

- Därtill har i förbundets direktiv för branscherna och arbetsgrupperna definierats alla de uppgifter som gäller respektive ordförande (t.ex. uppgörande av verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse, rapportering, information osv.).

Guvernörsrådet väljer branschledare.

De skriftliga ansökningarna bör vara Finlands Lionsförbunds kansli tillhanda med e-post (toimisto@lions.fi) senast måndag 6.11.2023 kl. 15.45. Ytterligare uppgifter om befattningen ger förbundets ordförande Mika Pirttivaara (tfn +358 50 433 5803, mika.pirttivaara@lions.fi).