Kontakt

ADRESS

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

 

Lions-huset finns i Övre Malm i Helsingfors, nära Malms järnvägsstation. Huvudingången

är på Kyrkobyvägen och kontoret är på andra

våningen. 

 

ÖPPET

Vardagar kl 9.00-15.45. 

 

 

TELEFONVÄXEL

Tel. 010 501 4500

Samtalsavgifter till 010-företagsnummer:

- via fast telefonnät 8,35 cent/samtal + 6,00 cent/minut  

- via mobilnätet 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/minut

 

PERSONAL e-mail adress:

  

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER 
YOUTUBE 

 

 

KONTORETS TJÄNSTER


Försäljningssekreterare Tarja Grönholm, tel. 010 501 4501, mobil 050 400 1779

* Kundbetjäning och telefonväxel, försäljning av tillbehör, belöningar och minnessaker för klubben, handledning för e-handel, reservering av utrymmen för möten och skolning, anskaffning av tillbehör till kontoret och kontorets image

 

TJÄNSTER FÖR ORGANISATIONEN OCH MEDLEMMARNA

 

Organisationssekreterare Susanna Gustafsson, tel. 010 501 4503, mobil 050 359 1481

* Praktiska arrangemang för administrationens möten, rådgivning för klubbar och distrikt, medlemsregistret, allmän handledning av branscher och arbetsgrupper, internationella besök i Finland, kontakter till internationella huvudkontoret

 

EKONOMISKA TJÄNSTER

 

Ekonomisekreterare Marja Pakkanen, tel. 010 501 4505, mobil 050 400 4800

* Fakturering av medlemsavgifter och försäljningar samt indrivning av obetalda räkningar, rese- och inköpsräkningar och betalning av dessa, kontakter till bokföringen, förbundets ekonomiska adminstration samt kontakter med bankerna och rapportering av bidrag till högkvarteret

 

LIONS QUEST


Lions Quest-utbildningssekreterare Mari Koivisto, tel. 010 501 4507, mobil 050 400 8775

* Praktiska arrangemang av kurser, materialanskaffning för utbildningarna, administrerar elektroniska utbildningsmiljön, marknadsföring och information om LQ-programmet samt verksamhetens utveckling i samarbete med ledande utbildaren och LQ-arbetsgruppen

 

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

 

Kommunikationschef Anna-Kaisa Jansson,  

tel. 010 501 4506, mobil 050 3077 043   

* LION-tidningens chefsredaktör. Verkställer kommunikationen inom Finlands Lionsförbund

 

Informationssekreterare Kaisa Hartzell är moderskapsledig.

Lions Quest-utbildningssekreterare Jenna Härmä är moderskapsledig. 

Service- och medelinsamlingssekreterare Sari Pirinen är moderskapsledig.

 


Generalsekreterare

 Maarit Kuikka

tel. 010 501 4502

mobil 040 580 2494

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500

Kontakt