Kontakt

ADRESS

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

 

Lions-huset finns i Övre Malm i Helsingfors, nära Malms järnvägsstation. Huvudingången

är på Kyrkobyvägen och kontoret är på andra

våningen. 

 

ÖPPET

Kontoret: Tisdagar, onsdagar och torsdagar 

kl 9-15.45

Telefontid: Vardagar kl 13-15.45. 

 

OBS! Kontoret är stängt fredagen den 31 maj 2019.

 

 

PERSONAL e-mail adress:

  

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER 
YOUTUBE 

 

 

KONTORETS TJÄNSTER


Försäljningssekreterare Tarja Grönholm, mobil 050 400 1779

* Kundbetjäning, försäljning av tillbehör, belöningar och minnessaker för klubben, handledning för e-handel, reservering av utrymmen för möten och skolning, anskaffning av tillbehör till kontoret och kontorets image

 

TJÄNSTER FÖR ORGANISATIONEN OCH MEDLEMMARNA

 

Organisationssekreterare Susanna Gustafsson, mobil 050 359 1481

* Praktiska arrangemang för administrationens möten, rådgivning för klubbar och distrikt, medlemsregistret, allmän handledning av branscher och arbetsgrupper, internationella besök i Finland, kontakter till internationella huvudkontoret

 

EKONOMISKA TJÄNSTER

 

Ekonomisekreterare Marja Pakkanen, mobil 050 400 4800

* Fakturering av medlemsavgifter och beställt material samt indrivning av obetalda räkningar, rese- och inköpsräkningar och betalning av dessa, kontakter till bokföringen, förbundets ekonomiska adminstration samt kontakter med bankerna och rapportering av bidrag till internationella huvudkontoret

 

LIONS QUEST


Lions Quest-utbildningssekreterare Mari Koivisto, mobil 050 400 8775

* Praktiska arrangemang av kurser, materialanskaffning för utbildningarna, administrerar elektroniska utbildningsmiljön, marknadsföring och information om LQ-programmet samt verksamhetens utveckling i samarbete med ledande utbildaren och LQ-arbetsgruppen

 

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

 

Kommunikationschef Anna-Kaisa Jansson,  mobil 050 3077 043   

* LION-tidningens chefsredaktör. Verkställer kommunikationen inom Finlands Lionsförbund

 

Informationssekreterare Kaisa Hartzell är föräldraledig.

Lions Quest-utbildningssekreterare Jenna Härmä är föräldraledig. 

 


Generalsekreterare

 Maarit Kuikka

 mobil 040 580 2494

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt