Liiton puheenjohtajien valinta kaudelle 2020-2021

Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen § 10 mukaan liiton puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan valitsee liiton vuosikokous.

Liiton sääntöjen § 16 mukaisesti puheenjohtajaksi valittavan
täytyy toimia valintahetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin
esitykseen liiton puheenjohtajaksi tulee liittää klubin kannatustodistus
ja ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamiseen.
Liiton menettelytapasäännön § 8 mukaan liiton varapuheenjohtaja
valitaan klubien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista.
Klubin esitykseen on liitettävä ehdokkaan saama klubin kannatustodistus
sekä ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamisesta.

Tehtäviin vaadittavat kannatustodistukset ovat voimassa ainoastaan
hakuilmoituksessa mainittua tehtävää varten. Puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimukset on esitetty
liiton sääntöjen pykälässä 16. Lisäksi valittavilla henkilöillä tulee
olla riittävä kielitaito ko. viran hoitamista varten. Lisätietoja tehtävien
asettamista vaatimuksista antaa pääsihteeri.

Sekä presidentin että sihteerin tulee allekirjoittaa klubin esitys
ja sen tulee olla liittotoimistossa viimeistään keskiviikkona
15.1.2020 toimiston aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen merkintä
”CC” tai ”VCC”.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Aarne Kivioja 
puheenjohtaja 

Maarit Kuikka
toiminnanjohtaja
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot