Leijonat 70 vuotta Suomen luonnossa ympäristöteko

Suomen Lions-liitto ja Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke julistaa Leijonatoiminnan 70 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi haettavaksi ympäristöpalkinnon. Ehdottaa voi mitä tahansa ympäristömme hyväksi tehtyä tekoa, joka on vahvistanut ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Ehdotus voi olla myös idea siitä, mitä tulisi tehdä.


Palkintoa koskevat hakemukset on toimitettava 30.4.2019 mennessä osoitteeseen:

 

Palkintoa voivat hakea Suomen Lions-liiton klubit.

Ympäristöpalkinnon myöntämisen perusteet ovat seuraavat:

1. Ympäristöteon vaikuttavuus oman alueen ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen tilaan.

2. Ympäristöteon vaikutus ihmisten aktivointiin arkielämän toiminnoissa.

3. Klubin suorittaman ympäristöaktiviteetin jatkuvuus omalla paikkakunnalla.

4. Toteutetun mallin hyödyntämismahdollisuudet muiden klubien toiminnassa.

 

Voittajaklubi saa kunniakirjan ja sen edustajalle myönnetään kiertopalkinto. Palkinto luovutetaan Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa 5.6.2020. Palkintoraadin muodostavat lionit Arto Iwendorff Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, Leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmästä Mika Pirttivaara LC Tapiola, Tiitus Tuohikorpi LC Cosmopolitan ja Kati Jaatinen, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski sekä John Nurminen Säätiöstä  Marjukka Porvari

 

Ympäristötekoon liittyvät yhteydenotot pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteiseen

 

Tekemisen iloa suurella sydämellä!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY



Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot