Kansainvälisen järjestön ohjeistus vuosikokouksiin

@Heikki Hemmilä

Covid-19 pandemia pakottaa meidän mukautumaan toisenlaiseen päätöksentekoon, perinteisen kokoustamisen sijaan.

 

Lions Clubs International on ohjeistanut kevään vuosikokousten järjestämistä seuraavasti.

 

Lionsklubin vaalikokous

 

Lionsklubien kansainvälisen järjestön mallisäännöt sallii kaikkien lionsklubien pitää kokouksia vaihtoehtoisten kokousmuotojen kautta. Tämä antaa jokaiselle lionsklubille mahdollisuuden valita vaalien järjestämiseen sopiva menetelmä, joka sopii jäsenille. Tämä voi tapahtua puhelimitse, sähköpostitse, näiden yhdistelmällä tai millä tahansa muulla lionsklubin jäsenille hyväksyttävällä menetelmällä.

 

Piirin vuosikokous

 

Piirin kokouspäivän (jos se on ilmoitettu etukäteen, niin kuin meillä on tapana) muutoksesta voidaan ilmoittaa virallisella puhelulla tai muulla sopivalla tavalla, kuten sähköpostilla tai kirjeellä.

 

Kokoukset on pidettävä 30 päivää ennen kansainvälisen valmistelukunnan koollekutsumispäivää, joka on 30.6.2020. Eli piirin kokous on pidettävä viimeistään 31.5.2020.

 

Kokouksen järjestämistavat ovat joustavat. Kansainvälinen hallitus on valtuuttanut piirit ja moninkertaispiirit järjestämään kokouksia ja / tai vaaleja vaihtoehtoisin keinoin, kuten postitse, sähköpostitse, mobiilisovelluksella tai muulla kohtuudella katsottavalla tavalla.

 

Huomattavaa, jos piirin kokousta ja vaaleja ei ole pidetty määräaikaan mennessä piirikuvernöörien (DG, 1.VDG ja 2.VDG) tehtävät vapautuvat ja voimaan tulee sääntö, avautuvien virkojen täyttämismenettelyt. Jos näin tapahtuu, tulee välittömästi viimeisimmän piirikuvernöörin ottaa yhteyttä, ohjeistuksen saamiseksi, kuinka täytettävien virkojen menettely tapahtuu.

 

Moninkertaispiirin vuosikokous

 

Ohjeet ovat muuten samat, kuin piirien kokouksissa, mutta kokous on pidettävä 15 päivää ennen kansainvälisen valmistelukunnan koollekutsumispäivää, joka on 30.6.2020. Eli Moninkertaispiirin vuosikokous on pidettävä viimeistään 14.6.2020. 

 

Suomen seuraava ID vuoro

 

Koska Singaporen kansainvälinen vuosikongressi peruttiin koronaviruksen takia ja seuraava kongressi pidetään Montrealissa 2021, niin tämä aiheuttaa muutoksen Suomen ID vuorolle.

 

Suomen vuoro siirtyy yhdellä vuodella eteenpäin ja seuraava Suomen kansainvälisen johtajan virkakausi tulee olemaan kaudet 2022–2024. Tämä antaa meille nyt mahdollisuuden siirtää kotimaisen ID-ehdokkaiden vaalin seuraavaan vuosikokoukseen 2021 Turkuun. Tämä olisi perusteltua varsinkin jos Covid-19 pandemia estää tämän kauden fyysisen vuosikokouksen pitämisen.

 

Huomattavaa on, että nämä kansainväliset ohjeet vuosikokousten järjestämiseksi eivät ota kantaa kotimaisiin sääntöihin. Uskon ja olen jo kuullut, että monet piirit ja klubit ovat löytäneet hyvin innovatiivisia ja toimivia tapoja hoitaa muodolliset päätökset asiallisesti kuntoon. Myös valmiuslaki antaa joustavuutta kokousten järjestämistavoista, varsinkin, jos määräpäivät sitä edellyttävät.

 

Toivon Teille kaikille ja perheillenne, terveyttä ja turvallisuutta näinä hankalina aikoina.

 

Heimo Potinkara

Kansainvälinen johtaja 2018-2021 

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot