Hae palvelujohtajaksi kausille 2021-2022

Suomen Lions-liitto ry hakee palvelutoimialan puheenjohtajaa MD-GST toimikaudelle 1.7.2021 – 30.6.2022.

 

Haettavan luottamustoimen tehtäviä ovat muun muassa:

 

• Valvoo Lions-liiton palveluaktiviteettien ml. nuorisoaktiviteettien suunnitelmien mukaista toteutumista.
• Koordinoi liiton palveluaktiviteetteja ja toimialan työryhmien toimintaa.
• Kehittää uusia palveluaktiviteetteja.
• Kehittää yhdessä liiton kumppanuusjohtajan kanssa yhteistyötä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa palveluaktiviteettien osalta.
• Pyrkii kasvattamaan Suomen lionien palvelutyön näkyvyyttä ja tunnettuutta.
• Vastaa yhteistyön ja tiedonkulun toimivuudesta piirien työryhmä-/toimikuntapuheenjohtajan välillä.

 

Kelpoisuusvaatimuksena kaikkiin tehtäviin on hyvä kokemus ko. toimialan tai työryhmän tehtävissä vähintään piiritasolla sekä toimien edellyttämä kielitaito (ruotsi ja englanti).

Lisäksi liiton toimialoja ja työryhmiä koskevassa ohjeistuksessa on määritelty kaikkia toimialojen ja työryhmien puheenjohtajia koskevat tehtävät (esim. toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen teko, raportointi, tiedottaminen jne.). Ohje on ladattavissa  – jäsenille.

 

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa joko sähköpostitse  tai postitse viimeistään 26.5.2021 klo 15.45 mennessä ja Kuoreen merkintä haettava tehtävä. Valinnat tapahtuvat kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokouksessa 16.6.2021.

 

Lisätietoja tehtävistä antavat liiton puheenjohtaja Matti Reijonen sekä toiminnanjohtaja Maarit Kuikka .

 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 

Matti Reijonen                     Maarit Kuikka
puheenjohtaja                      toiminnanjohtajaSuomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot