Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Myöntämisperusteet


Arne Ritari-säätiö jakaa vuosittain apurahoja. Tässä ohjesäännössä on määritelty apurahan hakumenettely ja myöntämispäätökseen vaikuttavat asiat.


Ohjesäännössä käytetään jäljempänä seuraavia nimityksiä:
- Hakija on apurahaa hakemaan oikeutettu taho, joka on joko lionsklubi tai useat klubit yhdessä.
- Kohde on aktiviteetti, johon apurahaa haetaan.


Apurahojen hakuperusteista kerrotaan säätiön Internet-sivuilla tai the Lion-lehden sivuilla. Apurahaa voi hakea syys-toukokuun aikana.
Hallitus käsittelee apuraha-anomuksen ja päätös ilmoitetaan hakijalle.


Apuraha voidaan myöntää vain tuloa tuottamattomaan kohteeseen, joka on suunnittelu tai aloitusvaiheessa.


Myöntämispäätöstä harkittaessa huomioidaan omarahoitusosuuden ohella kohteen hyväksi tehtävän palvelutyön määrä. Kohteet joihin ei edellytetä palvelutyötä saatetaan klubeille tiedoksi toimintakauden alussa säätiön internetsivuilla, samoin myönnettävien apurahojen yhteismäärä..


Apuraha voi olla enintään saman suuruinen kuin hakijan kohteeseen panostama rahamäärä.


Apuraha-hakemus tehdään säätiöltä saatavalle lomakkeelle. Hakemus lähetetään liitteineen piirin ARS -toimikunnan puheenjohtajalle, joka toimittaa hakemuksen lausunnollaan varustettuna säätiön asiamiehelle.


Hakija, jolle apuraha on myönnetty, sitoutuu antamaan selvityksen hallitukselle apurahan käyttöön liittyvistä asioista. Selvitys on annettava välittömästi kohteen valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Mikäli kohteen luonne vaatii toisenlaista selvitysaikataulua, siitä tulee sopia kirjallisesti hallituksen kanssa. Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai hakija on harhauttanut hallitusta antamillaan tiedoilla tai hakija ei ole antanut vaadittua selvitystä, hallituksella on oikeus periä myönnetty apuraha takaisin joko kokonaan tai osittain.


Apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Myönnetyt apurahat ja niiden saajat julkaistaan vuosittain säätiön toiminta-kertomuksessa.

10§
Hakija, jolle apuraha on myönnetty, voi hakea uutta apurahaa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua myöntämispäätöksestä. Tämä aikarajoitus koskee myös tapausta, jossa apurahaa haetaan uudelleen samaan kohteeseen.

Hyväksytty säätiön hallituksenkokouksessa 5.11.2009