Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Tarkoitus

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.

Säätiön tärkein apurahakohde on klubien palveluaktiviteettien rahoitus, jolloin klubin osuus rahoituksesta on vähintään puolet. Säätiö myöntää myös apurahoja perheille, joita on kohdannut katastrofi kuolemantapauksen tai esim. tulipalon muodossa. Tällöin ei välttämättä vaadita klubilta palvelutyötä tai täyttä 50 prosenttia omarahoitusta. Hakemuksen tulee olla lionsklubin tekemä.

Säätiö on myös tukenut piirien ja liiton lionismia edistäviä hankkeita.

Apurahan hakeminen tehdään hakulomakkeella. Hakijan nimen (klubi) jälkeen tulevat tarkat osoite- ja yhteystiedot sekä tieto aikaisemmin myönnetyistä apurahoista. Klubi voi hakea uutta apurahaa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua edellisen myöntämisestä. Avustuskohde ilmaistaan muutamalla sanalla samoin kohteen sijainti. Apurahoja myönnetään vain toteutumattomiin kohteisiin. Mitä suurempi on palvelutyön määrä, sitä paremmin hakemus hyväksytään. Huom! Palvelutyötä ei ole klubin rahoitusosuuden hankkimiseksi käytetty aktiviteettityön määrä.

Tarkemmat tiedot kohteesta, palvelutyön toteutuksesta ja talousarviosta voivat olla myös yhtenä liitteenä. Hakijan pankkiyhteys (klubin aktiviteettitili) tulee aina merkitä hakemukseen.

Hakemuksia hylätään vuosittain: suurin syy on hakemuksen väärä kohde ts. haetaan rahoitusta varainhankinta-aktiviteetille, jota ei ohjesäännön mukaisesti rahoiteta. On kuitenkin puute hyvistä kohteista ts. puhtaista palveluaktiviteeteista, jotka ovat ainutkertaisia eikä vuosittain toistuvia. Säätiö ei myöskään tue Suomen Lions-liiton ohjelmaan kuuluvia kertaluontoisia tai jatkuvia aktiviteetteja (esim. Lions-Quest).

Säätiöilmoittaa kirjeitse päätöksestä, lisätietoja saa säätiön asiamieheltä. Apuraha maksetaan ilmoitetulle pankkitilille. Klubin tulee antaa selvitys apurahan käytöstä kohteen valmistuttua, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua myöntämispäivästä. Jos kohde ei ole tuolloin valmis, on siitä ilmoitettava säätiölle. Ellei kohdetta ole päästy aloittamaan, tulee apuraha palauttaa säätiön tilille.

Apurahojen hakemisesta saa lisätietoja piirin ARS- puheenjohtajalta, jolle apurahahakemus tulee toimittaa. Hän lähettää sen saatekirjeellä säätiön asiamiehelle.