Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Palkitsemissääntö

ARNE RITARI –SÄÄTIÖN PALKITSEMISSÄÄNNÖT

Arne Ritari -säätiön palkitsemisista päätetään säätiön palkitsemistoimikunnan tai hallituksen toimesta. Käsittelyaika on noin 1 kuukausi.

Säätiön hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemisille kiintiön.

Piirin AR-toimikuntapuheenjohtaja yhdessä piirinsä kuvernöörin kanssa tekee esityksen palkitsemisista säätiön asiamiehelle, joka esittelee asian joko palkitsemistoimikunnan tai hallituksen päätettäväksi. Käsittelyjärjestys on mainittu ao. palkitsemisen esittelyssä.

Palkitsemisten kustannukset toimituskuluineen peritään tilanneelta piiriltä tai klubilta.

Piiri- ja liittotasoisista palkitsemisista päättää säätiön hallitus, jolle esityksen voi tehdä säätiön asiamies, palkitsemistoimikunta tai hallituksen jäsen.

AR-säätiön hallituksen jäsenen tai asiamiehen esittämät palkitsemiset maksaa säätiö.

Palkitsemistavat ja menettelyt

1. Säätiön kunniakirja

Klubi tai henkilö voidaan palkita kunniakirjalla hyvin onnistuneen adressimyynnin tai muun säätiön kannalta ansiokkaan toiminnan johdosta.

Piirin AR-toimikuntapuheenjohtaja piirikuvernöörinsä hyväksynnällä voi tilata sertifikaatteja suoraan toimittajalta.
Palkituista henkilöistä ja klubeista pitää toimittaa tieto säätiön asiamiehelle.

2. Säätiön pöytästandaari

Pöytästandaari voidaan myöntää klubille tai henkilölle, joka on erityisesti vaikuttanut toimillaan säätiön hyväksi.

Ehdotuksen palkitsemisesta tekee piirin AR-toimikunnan puheenjohtaja yhteistyössä piirinsä piirikuvernöörin kanssa säätiön asiamiehelle, joka esittelee asian säätiön palkitsemistoimikunnalle.

Piiri voi toimikauden aikana anoa pöytästandaareja enintään 1 kpl/täyttä 10 klubia kohden.

Säätiön hallitus käyttää pöytästandaaria omiin palkitsemisiinsa sekä klubien ja henkilöiden merkkipäivien huomionosoituksissa.

3. Toimikuntapuheenjohtajan myöntämä ARS-ansiomerkki

Ansiomerkki on tarkoitettu piirin AR-toimikuntapuheenjohtajan käyttöön.

Ansiomerkki voidaan myöntää aktiiviselle lionsklubin jäsenelle, joka on edistänyt säätiön toimintaa.

Toimikuntapuheenjohtaja voi lions-kaudella palkita piirissään enintään 3 eri klubin jäsentä.

Ansiomerkkiä ei voida myöntää henkilölle, joka toimintavuonna on palkittu tai palkitaan säätiön muulla huomionosoituksella.

Kun AR-toimikuntapuheenjohtaja tilaa säätiön asiamieheltä ARS-ansiomerkkiä, tulee hänen mainita huomionosoituksen saajan nimi ja klubi.

Säätiön asiamies pitää luetteloa ARS-ansiomerkkien saajista.

4. Säätiön ruusukkeelliset ARS-ansiomerkit

Ansiomerkki voidaan myöntää vain lionsklubin jäsenelle.

Ansiomerkkien myöntämisen väli on vähintään kolme vuotta.

Ansiomerkkiä ja viiriä ei myönnetä samalle henkilölle samanaikaisesti.

4.1. Yhden ruusukkeen ARS-ansiomerkki

Merkki myönnetään ansiokkaasta toiminnasta säätiön hyväksi klubi-, piiri- tai liittotasolla.

Toimikauden aikana piiri voi anoa 1-ruusukkeen ansiomerkkejä enintään 1 ansiomerkki/täyttä 10 klubia kohden.

Hakemus toimitetaan säätiön asiamiehelle, joka esittelee sen palkitsemistoimikunnalle päätöstä varten.

4.2. Kahden ruusukkeen ARS-ansiomerkki

Merkki myönnetään ansiokkaasta toiminnasta säätiön hyväksi piiri- tai liittotasolla. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi toimiminen piirin AR-toimikunnan puheenjohtajana tai säätiön hallituksen jäsenenä.

Hakemus toimitetaan säätiön asiamiehelle, joka esittelee sen palkitsemistoimikunnalle päätöstä varten.

4.3. Kolmen ruusukkeen ARS-ansiomerkki

Merkki myönnetään pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta säätiön hyväksi.

Hakemus toimitetaan säätiön asiamiehelle, joka esittelee sen päätöstä varten säätiön hallitukselle.

5. Lions-ritarit

Ritaruuksiin liittyvät rahalliset lahjoitukset maksetaan yhtä aikaa kuin hakemus tehdään säätiölle.

Hakemukseen liitetään maksukuitti.

Hakemukseen liittyvät lomakkeet ovat säätiön kotisivuilla.

Tarvittaessa piirien AR-toimikuntapuheenjohtajat ja säätiön asiamies avustavat hakemuksen laadinnassa.

Klubi tekee hakemuksen ja toimittaa sen allekirjoitettuna maksukuitin kera säätiön asiamiehelle päätöstoimenpiteitä varten.

Lions-ritarin osamaksuksi voidaan hyväksyä säätiölle tehty lahjoitus, jonka klubi on tehnyt säätiölle onnitellessaan toista klubia merkkipäivän johdosta.

Onniteltava klubi voi käyttää säätiölle lahjoitettua rahaa osana klubijäsenelleen hakemaansa Lions-ritariarvoon viimeistään lahjoitusta seuraavan toimintakauden loppuun mennessä.

Jos klubi ei käytä saatua lahjoitusta em. päivämäärään mennessä, niin lahjoitus siirtyy säätiön muihin palveluaktiviteetteihin.

5.1 Arne Ritari –killan jäsenyys = Lions-ritari

Klubi voi hakea jäsenyyttä jäsenelleen, joka on ollut lion vähintään 5 vuoden ajan sekä toiminut aktiivisesti tehtävissä tai aktiviteeteissa.

Hakemuksen yhteydessä maksetaan killan jäsenyydestä 850 euron suuruinen lahjoitus säätiölle. Myönnetty killan jäsenyys oikeuttaa käyttämään Lions-ritarin nimeä ja arvoa.

Säätiö toimittaa klubille arvoon liittyvän taulun, juhla- ja arki- sekä puolisomerkit. Lions-ritarin arvo sekä arvoon liittyvät tunnusmerkit luovutetaan saajalle juhlallisessa tilaisuudessa erillisen ohjeen mukaisesti.

5.2 Pro Ritari

Pro Ritarin arvoon liittyy kaulassa kannettava merkki, kehystetty taulu sekä miekka.

Arvo myönnetään henkilölle, jolle on jo myönnetty Lions-ritarin arvo.

Pro Ritaruutta koskevan hakemuksen säätiölle voi tehdä klubi, klubinsa välityksellä klubin jäsen tai ulkopuolinen taho.

Arvo myönnetään 850 euron suuruista lahjoitusta vastaan.

Säätiö toimittaa arvoon liittyvät Pro Ritarin tunnusmerkit, taulun, kaulaketjussa kannettavan juhlamerkin sekä miekan hakemuksessa mainitulle klubille. Pro Ritari-arvo ja siihen liittyvät tunnusmerkit luovutetaan saajalle sopivassa juhlatilaisuudessa.

6. Lippumerkki

Lions-ritarien lukumäärää osoittava lippumerkki luovutetaan klubille säätiön toimesta, kun klubi on hakenut vähintään kolme Lions-ritaria. Lippumerkki muodostuu killan merkistä ja sen alapuolelle kiinnitettävistä Lions-ritarien määrää osoittavista 3-, 5- ja 10-ritarilisäkkeistä. Lippumerkit päivitetään säätiön toimesta 2 vuoden välein.

7. Muut palkitsemiset

Arne Ritari -säätiö voi kannustaa klubeja ja piirejä myöntämällä niille apurahoja mm. onnistuneen adressimyynnin johdosta sekä avustamalla piirien AR-tilaisuuksia ja piirilehtiä. Säätiön hallitus päättää vuosittaisista apurahoista aina toimintakautensa alussa. Säätiön hallitus voi tarvittaessa käyttää myös muita palkitsemiskeinoja.

8. Kustannukset

Klubin tai piirin esittämiin palkitsemisiin liittyvät kustannukset maksaa hakija.

AR-säätiön hallituksen jäsenen tai asiamiehen esittämät palkitsemiset maksaa säätiö.

Säätiö perii palkitsemista toimintakaudella 2020-2021 aikana seuraava lahjoitukselliset maksut:

Pöytästandaari 35,00 euroa + postituskulut

ARS-ansiomerkki 25,00 euroa + postitusmaksut

1-ruusukkeen ARS-ansiomerkki 35,00 euroa + postituskulut

2-ruusukkeen ARS-ansiomerkki 50,00 euroa + postituskulut

3-ruusukkeen ARS-ansiomerkki 90,00 euroa + postituskulut

Lions-ritarin arvo lahjoitus 850 euroa

Pro Ritarin arvo lahjoitus 850 euroa

8. Palkitsemistilaisuudet

Klubien ja piirien esittämät palkitsemiset luovuttaa hakija klubien tai piirien juhlatilaisuuksissa.

Arne Ritari -säätiön esittämät palkitsemiset luovutetaan Suomen Lions-Liitto ry:n vuosikokousten yhteyksissä pidettävissä AR-säätiön tilaisuuksissa tai muissa juhlatilaisuuksissa.

MYÖNNETYISTÄ PALKITSEMISISTA SÄÄTIÖN ASIAMIES PITÄÄ LUETTELOA, JOKA JULKISTETAAN SÄÄTIÖN NETTISIVUILLA

Päivitetty 10.1.2019