Ympäristöteko paikkakunnan parhaaksi

Joka vuosi Suomen Lions-liitto julistaa vuosittain haettavaksi ympäristöpalkinnon kuluneelta toimintakaudelta. Palkintoa voivat hakea Suomen Lions-liiton klubit hakemuksella, joka on toimitettava Suomen Lions-liiton toimistoon.

 

Ympäristöpalkinnon myöntämisen perusteet ovat seuraavat:

 

1. Ympäristöteon vaikuttavuus oman alueen ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen tilaan.

2. Ympäristöteon vaikutus ihmisten aktivointiin arkielämän toiminnoissa.

3. Klubin suorittaman ympäristöaktiviteetin jatkuvuus omalla paikkakunnalla.

4. Toteutetun mallin hyödyntämismahdollisuudet muiden klubien toiminnassa.

 

Voittajaklubi saa kunniakirjan ja sen edustajalle myönnetään kiertopalkinto. Palkinto luovutetaan Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa. 

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot