Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Kasvattajien kohtauspaikka - opas koulun ja kodin yhteistyöhön

Kasvattajien kohtauspaikka – opas koulun ja kodin yhteistyöhön -materiaalin tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta sekä innostaa ja tukea perheitä, jotka erilaisista lähtökohdistaan huolimatta ovat avainasemassa lastensa tulevaisuuden luomisessa. Kasvatusyhteistyön tarkoituksena on rakentaa tukiverkosto lapsille ja aikuisille yhdistämällä kodin, koulun ja yhteisön voimavarat.

Opetussuunnitelma 2016 korostaa oppimisen vuorovaikutuksellisuutta, joka valmistaa lapsia tärkeisiin, läpi elämän kantaviin teemoihin: kuinka olla päivittäin läsnä ja toista varten. Oppilaan uusi rooli aktiivisena ja itseohjautuvana toimijana vaatii tuekseen aktiivista kuuntelua taitavan aikuisen. Oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisen ohella on tärkeää edistää samoja taitoja myös kasvatuskumppanuudessa, jotta sekä koti että koulu kasvattaisivat samaan suuntaan.

Kasvattajien kohtauspaikka -materiaali on osa laajaa Elämisentaitoja Lions Quest -kasvatusohjelmaa. Sekä opettajien että huoltajien käyttöön soveltuva opas on jaettu kolmeen osaan (ks. sisällysluettelo alla). Ensimmäisessä osassa käsitellään vanhempainiltoihin soveltuvia teemoja, joiden näkökulmana on oman lapsen tukeminen. Vanhempainillat voidaan suunnata tietyn luokan tai ikäryhmän vanhemmille, ne voivat olla avoimia kaikille tai yhtä hyvin jostain teemasta voidaan keskustella kyläiltäessä ystäväperheen luona, kahvihetkessä. Oppaan toisen osan aiheet on kirjoitettu siten, että ne voidaan toteuttaa sähköisesti eivätkä nämä ’kahvilahetket’ ole kiinni ajasta tai paikasta. Näkökulmana tässä osiossa on kodin ja koulun vuorovaikutus ja teemoina uuden opetussuunnitelman laaja-alaiset taidot. Tarkoitus on pohtia, kuinka koti ja koulu parhaimmillaan tukevat toistensa kasvatustehtävää. Kolmas osio on kirjoitettu keskustelunavauksiksi vanhempien vertaistapaamisiin auttamaan yhteistä pohdintaa oman lapsen tukemisesta elämäntaitoihin.

Oletko miettinyt, millaisia vahvuuksia ja luonteenpiirteitä toivoisit lapsellesi / oppilaallesi, että hän pärjäisi elämässä ja voittaisi eteen tulevat haasteet ja vaikeudet? Entä mitä taitoja kodin ja koulun pitäisi kasvattajuudessaan vahvistaa, jotta yhteistyö olisi hyvää ja tavoitteen mukaista? Tässä kysymyksiä, joiden äärelle olemme ’kattaneet kahvihetken’. Turvallisessa ilmapiirissä, ystävien keskellä jokainen uskaltaa kertoa ajatuksistaan, tunteistaan ja kokemuksistaan ja kuunnella toista. Kahvilahetkiin kuuluu rento ja kotoisa tunnelma ja sellaista turvallisuutta tämä materiaali toivottavasti tuo, kun kohtauspaikkana on vanhemmuus.

Lämpimästi tervetuloa ’Kasvattajien kohtauspaikalle’, kahvilahetkeen, jossa mietitään yhdessä lapsen positiivisen kasvun tukemista. Ann Landersin sanoin: ’Viime kädessä ei ole kysymys siitä, mitä teet lastesi hyväksi vaan siitä, mitä olet opettanut heitä tekemään oman itsensä hyväksi.’

Johanna Arho-Forsblom, Lions Quest -kouluttaja

KATSO HINTATIEDOT JA TEE TILAUS

-----------------------------------------------------------------

SISÄLLYSLUETTELO:

1. Osa: Vanhempainillat
1.1. Tutustumisilta
1.2. Keskilapsuus / varhaisnuoruus
1.4. Tunne- ja vuorovaikutustaidot / kuunteleminen
1.5.Tunne- ja vuorovaikutustaidot / keskusteleminen
1.7. Perhe, rakastava kuri
1.8. Sosiaalinen media
1.9. Päihteet

2. Osa: Vuorovaikutus kasvatusyhteistyössä
2.1. Osaamisen kehittäminen
2.2. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
2. 3. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
2.4. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
2.5. Monilukutaito
2.6. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
2.7. Työelämätaidot ja yrittäjyys
2.8. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

3. Osa: Vanhempainkahvilat
3.1. Ajatteleminen
3.2. Auttaminen
3.3. Itseluottamus ja kielteisen painostuksen vastustaminen
3.4. Tunne- ja vuorovaikutustaidot
3.5. Lapsen terveen kasvun tukeminen turvallisella arjella
3.6. Lapsen terveen kasvun tukeminen turvallisilla rajoilla
3.7. Suvaitsevaisuuteen ohjaaminen
3.8. Miten puuttua kiusaamiseen?

Kiitämme Lions-järjestön kansainvälistä säätiötä LCIF:ää apurahasta materiaalin uudistamiseksi.