Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

FÖR LIONSKLUBBAR

Lions Quest är utan tvivel lionsverksamhetens mest utåt synbara del. Med hjälp av Lions Quest gör vi vår verksamhet och våra principer kända utan att själv göra reklam för dem. Quest-kurserna är riktade åt lärare och andra barn- och ungdomsutbildare. Ditt arbete för Lions Quest främjar barnens och ungdomens välmående på din egen ort.

Varför är Lions Quest värdefullt just för barn och ungdomar? Lions Quest är världens mest omfattande uppfostringsprogram som tryggar barnens och ungdomarnas sunda uppväxt och förebygger riskfyllt beteende. I Finland har det tillämpats bland 5–25 -åringar redan 30 år. Programmet stärker självförtroendet, sociala kunskaper, beslutsfattandet, emotionella kunskaper, värderingar, tilliten till eget tänkande och förmågan att motstå negativt tryck. Samtidigt förstärks barnets anknytning till dess egen omgivning. Hotet av att leva i isolering eller ensamhet förebyggs. Att stöda omgivningen på alla sätt är även en del av Lions Quest–programmet.

Med hjälp av Lions Quest–programmet förstärks följande helheter i de finländska läroanstalterna:

  • sunda värderingar
  • emotionella kunskaper
  • konsten att växelverka
  • självförtroende, beslutsamhet och konsten att fatta beslut
  • företagsamhet
  • och mångsidiga livsfärdigheter

Under perioden 2023-2024 ordnar vi de följande svenskspråkiga grundkurserna:

Vasa tors-fre 11.-12.4.2024

Esbo tis-ons 16.-17.4.2024

Hela kurskalendern finns här