Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Referenser

Bild: Jussi Vierimaa

”Undervisningssektorns fackorganisation OAJ rekommenderar att man använder Quest-programmet som ett verktyg för att uppnå grundskolans uppfostringsmål.”
Ordförande Olli Luukkainen, OAJ

Bild: Kirsti Lonkas CV

"Jag rekommenderar varmt Lions Quest-programmet åt alla yrkesverksamma inom fostrings- och undervisningsbranschen. Lions Quest hjälper till att stöda sådana framtida färdigheter, som varje barn och ung person behöver. Att skapa god stämning och att ha en fungerande förmåga till växelverkan är viktigt för oss alla. Dessa saker lär man sig med metoder som är upplevelsemässiga och engagerande. Och det bästa, att delta i programmet är stimulerande och hjälper till att orka i arbetet!”
Professor Kirsti Lonka, Helsingfors universitet

Bild: Antero Aaltonen

”Quest-programmet hjälper vuxna och barn att lära känna varandra och också barn att lära känna sig själva och sin omgivning. På detta sätt främjar man de ungas välmående-kunskaper.”
Professor emeritus Matti Rimpelä, Tammerfors universitet

Bild: Researchgate Profile

”Socioemotionell förmåga stöder barn och unga att klara sig under studietiden och även senare i livet. Jag rekommenderar Quest-programmet för att man ska få denna förmåga.”
Professor emerita Taru Lintunen, Jyväskylä universitet

Bild: Tomi Hänninen

”För tränare i idrottsföreningar är det viktigt att, vid sidan om träningen i själva idrottsgrenen, skapa en uppmuntrande och positiv atmosfär samt förstärka barnens och de ungas sociala färdigheter. För detta erbjuder LQ Livskunskaper-programmet tränarna användbara redskap.”

Tränaren Jukka Jalonen