Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

FÖR PEDAGOGER

Lions Quest är ett funktionellt program, som gynnar trygghet och hälsa och som har utvecklats för att förebygga aktuella, finska problem. Programmet stöder genomförandet av riksomfattande läroplaner för 5-25 -åringar. Som ett väsentligt tema är att växa som människa och medlem i samhället. Programmet passar till att göra undervisningsmetoderna mångsidiga, värde- , hälso- och företagarfostran, sammanslipning av olika kulturella grupper och framförallt att ge livsfärdigheter.

Alla Quest-programmen blir grundligt studerade under den 2-dagar långa utbildningen. Då får uppfostrarna ett omfattande och funktionellt verktygspaket inklusive lärarguideboken.

Innehållsområden:

  • En trygg grupp / En positiv inlärningsatmosfär som uppskattar olikheter
  • Självförtroende och beslutsfattande / Självkänslan och ansvarigheten förstärks
  • Växelverkan / Konsten att lyssna och prata hemma, i skolan och på fritiden.
  • Känslorna / Socioemotionella kunskaper och självbehärskning, i synnerhet de färdigheter som en förändring kräver
  • Hälsan

Vi ordnar kurser för pedagoger som jobbar inom barn- och ungdomsutbildningen.

Våra utbildningar i kurskalendern är finskspråkiga, men nuvarande ordnar vi också svenskspråkiga grundkurser på beställning (förfrågningar: quest@lions.fi)