Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Lions Quests nätutbildning testades

Publicerat: , Kategori: Media

Den länge förberedda Lions Quest onlineutbildningen ägde rum senvintern 2023. Behovet av webbutbildning bottnade både i coronatidens distansundervisningsperiod och i svårigheten för pedagoger som bor på långt avstånd att delta i vår grundutbildning.

Deltagarna i webbutbildningen kom främst från norra Finland. För den tekniska supporten stod Juho Makkonen, projektledare på ELE Finland Oy. Pilotförsöket med onlineutbildning genomfördes med finansiering från den internationella Lions stiftelsen, LCIF.

Totalt deltog 17 personer i utbildningen, Vi träffades fyra kvällar under ett par veckors tid. Mellan träffarna fanns det olika uppgifter för kursdeltagarna på den elektroniska Claned-platformen, såväl i form av text och uppgifter som videor. Studiematerialet var uppdelat i fyra moduler så att varje webbinar åtföljdes av material för att studera sjävständigt. Deltagarna fick en valfri elektronisk Lions Quest lärarguide och kunde prova materialet i sitt arbete under kursen.

Vi fick uppleva att kursen är möjlig med en virtuell anslutning och baserat på feedback från kursdeltagarna kändes kursen också meningsfull, eftersom deltagarna tyckte att utbildningen var intressant, givande och gav många många nya idéer trots en relativt snäv tidtabell.

Fjärrformatet motsvarar dock inte helt utbildning på plats, som ger en mer omedelbar och erfarenhetsmässig inlärningsupplevelse vilket stärker interaktionen. Kursdeltagarna gick miste om ett stark kamratstöd, vilket inte riktigt kommer till sin rätt i distansundervisning.

I grundkurserna är idéer som delas i mindre grupper ofta en viktig del av kursen. Kursdeltagarna gav dock feedback på att de grupparbeten som genomfördes med hjälp av Zoom var roliga och att det var viktigt att kunna utbyta idéer med andra.

Webbinarierna hölls på kvällarna och vi häpnade över den energi och koncentration med vilken kursdeltagarna deltog i diskussionerna och i arbetet i smågrupper, fast de redan hade arbetat en lång dag. Blandningen av teori och praktik berömdes också. För vissa av deltagarna stärkte kursen tidigare kunskaper och arbetsmetoderna samt det välfungerande materialet var det viktigaste bidraget.

Utifrån responsen ansåg kursdeltagarna det som positivt att märka att man inte är ensam med sina problem, att man kunde dela erfarenheter av svårigheter i gruppstyrning och höra hurdana övningar som fungerat för andra.

Det var också en insikt att vilken som helst situation kan ha betydelse för gruppens säkerhet när man fokuserar på rätt saker. Det som var särskilt bra med denna kurs var multiprofessionalismen, eftersom en minoritet av deltagarna var lärare. Bland dem som delade sina idéer fanns flera skolkuratorer.

Som tränare arbetade jag i par med Lions Quest -tränare Sirpa Kannisto, vilket var viktigt på en så här speciell kurs. Vi delade på föreläsningarna, ansvaret och förberedelserna, och efter varje webbinar kunde vi ge och ta emot feedback från varandra. Vi har nu en onlinekurs som ett av våra verktyg, även om den aldrig kommer att ersätta Lions Quests grundkurs, där människor möts fysiskt.

Johanna Arho-Forsblom

Lions Quest -tränare

Översättning: Bo Ingves

Photo: Henri Valkeinen