Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Koulutus pähkinänkuoressa - työkaluja lasten ja nuorten itseluottamuksen, tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitojen sekä hyvinvointiosaamisen vahvistamiseen

Elämisentaitoja Lions Quest -peruskoulutus antaa 5–25-vuotiaiden parissa toimiville opettajille ja muille kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.

Koulutuksen keskeiset teemat painottuvat lasten ja nuorten itseluottamuksen, tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitojen sekä hyvinvointiosaamisen vahvistamiseen. Yksilöiden rinnalla huomio kiinnittyy ryhmän keskinäiseen dynamiikkaan ja ilmapiirin rakentumiseen. Kaksipäiväisessä peruskoulutuksessa ei istuta hiljaa vaan kokeillaan erilaisia toiminnallisia työtapoja käytännössä.

Koulutukseen saapuessaan osallistujat kokevat itse uuden ryhmän muodostumisen ja pääsevät kokeilemaan ryhmän eri vaiheisiin sopivia toimintoja ja leikkejä. Koulutuksessa käydään läpi vinkkejä myös esimerkiksi erilaisten persoonien huomioimiseen luokassa: miten hiljaisemmallekin oppilaalle annetaan mahdollisuus osallistua keskusteluun ryhmässä, jossa muutama oppilas on tottunut olemaan eniten äänessä? Miten ohjata oppilaita luottamaan omaan ajatteluunsa? Miten saada kunnioittava ja moninaisuutta arvostava luokkahenki? Koulutuksessa muun muassa myös opitaan, että oppimisilmapiiriä voi kehittää vuorovaikutustaitoja - kuten kuuntelemisen taitoja - harjoittamalla.

Toimintojen käyttöönottoa helpottamaan kullekin luokka-asteelle on luotu oma opettajanopas. Oppaassa kukin aihealue on käsitelty omassa vihossaan, josta opettaja voi poimia valmiita tuntisuunnitelmia käyttöönsä. Materiaalit keräävät osallistujilta kiitosta laajuutensa, helppokäyttöisyytensä sekä käytännöllisyytensä vuoksi.

Koulumaailman toimijoiden lisäksi peruskoulutusta tarjotaan muun muassa kerhojen ohjaajille, nuorisotyöntekijöille ja muille lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille.

Tutustu Elämisentaitoja Lions Quest -peruskoulutuksen ohjelmaan