Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Vaikuttavuutta tutkittu tieteellisesti

Lionsklubien kansainvälinen säätiö, LCIF, on ollut toteuttamassa Lions Quest -koulutusohjelmaa lähes 40 vuoden ajan. Sinä aikana ohjelmaa on toteutettu yli sadassa maassa eri puolilla maailmaa. Kasvattajat ovat kokeneet Lions Quest -ohjelman erittäin hyväksi apuvälineeksi, mutta koska koulussa ja koko yhteiskunnassa on ajan mittaan tapahtunut merkittäviä muutoksia, LCIF päätti tutkia LQ-ohjelman vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa. Tutkimustyö on tehty kasvatuspsykologian professori Kirsti Longan johdolla ja sen on toteuttanut FT, dosentti Markus Talvio, joka väitöskirjassaan ja sen jälkeen on laajasti perehtynyt opettajien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Hän on myös toiminut LQ-kouluttajana. Mukana on ollut myös muita tutkijoita niin Helsingin yliopistosta kuin kansainvälisestikin.

Käytetty tutkimusmenetelmä kehitettiin ensin Suomen Lions-liiton kanssa yhteistyössä. Suomessa tehty tutkimus herätti laajaa mielenkiintoa muissa LQ-ohjelmaa hyödyntävissä maissa, joten Lionsklubien kansainvälinen säätiö päätti laajentaa rahoittamaansa tutkimusta kahdeksaan muuhun maahan eri puolilla maailmaa. Viisivuotiseksi pidentyneen ohjelman tuloksia on julkaistu useissa kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa ja konferensseissa.

Tutkimus osoittaa, että LQ-ohjelma vaatii jatkuvaa kehitystyötä alati muuttuvassa ympäristössä. Kehittämistä on Suomessa toteutettu uudistamalla säännöllisesti koulutusmateriaalia, mutta samalla on havaittu, että jo koulutuksen saaneet kasvattajat tarvitsevat lisää virikkeitä LQ-ohjelman hyödyntämiseksi ja sen käytön ylläpitämiseksi. On myös havaittu, että ohjelman käyttöä voidaan laajentaa esim. urheiluvalmennukseen tai pakolaisnuorten kasvattajien kouluttamiseen. Tutkimuksen loppuraportti on julkaistu alan kansainvälisissä tiedelehdissä.

Miksi tutkimus on tärkeä

Opettajien oppimista on tutkittu ylipäätään vähän, erityisesti opettajien tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimista

Opettajien tiedot, taidot, asenteet ja kokemukset ovat avainasemassa oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.

Tutkittavat opettajat ovat hyvin eri puolilta maailmaa edustaen erilaisia kulttuureita ja koulutustaustoja. Tutkimuksessa voidaan tarkastella, onko Lions Quest universaali koulutusohjelma, josta on hyötyä opettajille eri puolilla maailmaa vai sopiva vain tietyn kulttuurin edustajille.

Osallistujat

  • yhdeksän OECD-maata: Argentiina, Australia, Italia, Itävalta, Japani, Liettua, Saksa, Suomi ja Turkki
  • yli 2000 opettajaa, joista puolet osallistui Quest-koulutukseen

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata LQ-vetäjäkoulutuksen vaikutusta opettajaan. Samat opettajat vastasivat kyselyyn ennen ja jälkeen koulutusta.

Tulokset

Koulutukseen osallistuneilla opettajilla:

  • tieto LQ:n tavoitteiden mukaisista sisällöistä lisääntyi
  • kyky soveltaa LQ:ssa opittuja taitoja käytännön tilanteissa lisääntyi
  • kokemus omasta pätevyydestä opettaa LQ-tavoitteisiin liittyviä sisältöjä lisääntyi

Muutosta vertailuryhmissä ei yleensä havaittu.

Opettajat, joilla on ennestään vain vähän tietoa LQ:n sisällöistä, näyttävät hyötyvän kurssista enemmän kuin muut.

Tutkimus alkoi vuonna 2013. Tutkimusaineistosta on tähän mennessä julkaistu 5 tieteellistä kansainvälistä artikkelia, ja tutkimusta on esitelty seitsemässä tieteellisessä konferenssissa sekä lukuisissa muissa tilaisuuksissa eri puolilla maailmaa.

Tulosten merkitys

Tulokset osoittivat, että Lions Quest on toimiva ohjelma. Erityisesti opettajat, joilla on vain vähän kokemusta vastaavanlaisesta koulutuksesta, hyötyvät kurssista. Kurssi ei kuitenkaan takaa sitä, että opettajat aina alkavat vetää kurssia oppilailleen, sillä esimerkiksi koulun opetussuunnitelmalla ja muulla toimintakulttuurilla on vaikutusta siihen, miten kurssin sisältämät asiat oppilaille opetetaan. Mutta mikäli opettaja saa tukea Lions Questin vetämiseen, kurssi on opettajille hyödyllinen. Onkin erittäin tärkeää, että opettaja saa koulutuksesta toimivaa materiaalia oppituokioita varten. Tulevaisuudessa voitaisiin kehittää älykkäitä oppimisalustoja, jotka voisivat toimia kentällä olevien LQ-opettajien kannustimina ja keskustelukanavina.

LUE LISÄÄ:

Päätutkija Markus Talvion ja tutkimusjohtaja Kirsti Longan haastattelu (toimittanut Tutta Koskela)

Lions Quest Evaluation Project -verkkosivusto

Lions Quest International: International Evaluations