Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Lions Quest tarjoaa työkaluja liikunnanopettajille ja valmentajille

Julkaistu: , Kategoria: Media

Mietit ehkä, voiko liikuntatunneilla tukea lasten motivaatiota koulunkäyntiin ja heidän uskoaan omiin mahdollisuuksiinsa. Vastaus on ehdottomasti kyllä.

Kun lapsi tietää, missä hän on hyvä, on se kouluarvosanoja tärkeämpää myös liikuntatunneilla tai urheiluharjoituksissa. Näissä tapaamisissa voidaan tukea elämisentaitoja keskustellen, harjoituksin ja aikuisen antamalla esimerkillä – luonteenkehitys ja omien vahvuuksien löytäminen tapahtuu positiivisen palautteen ja ryhmäprosessin huomioimisen kautta.

Liikunnanopettaja ja valmentaja ohjaa lapsia ja nuoria aktiivisen elämäntavan lisäksi monella elämisen alueella. Tähän vaativaan ja tärkeään haasteeseen Lions Quest tarjoaa työkaluja. Lions Quest -ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten elämänhallintataitoja ja antaa tähän eväitä kasvattajille. LQ-liikuntaseurakoulutus on oma, tiiviimpi versio niin urheiluharrastusten valmentajille kuin koululiikuntaa ohjaaville opettajille.

Koulutuksessa painopisteinä ovat ryhmähengen luominen, itseluottamus ja sisäinen motivaatio, päätöksenteko-, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä terve kasvu. Työkaluja saadaan myös motivaatioon ja sitä kautta elämänhallintaan. Itsemääräämisteorian mukaan (Deci & Ryan) motivaation laadulla on merkitystä. Mikäli lapset ja nuoret löytävät omaehtoisen motivaation, se johtaa myönteisiin tuloksiin terveyden muillakin osa-alueilla (esim. terveellisempi ruokavalio, tupakoinnin lopettaminen, liikunnan lisääntyminen). Itsemääräämisen teorian mukaan ihmisellä on kolme perustarvetta, joiden täyttyminen määrittelee, kuinka omaehtoista motivaatio toimintaa kohtaan on: koetaanko pätevyyden ja hallinnan tunnetta sekä yhteenkuuluvuutta. Toiminta, jossa nämä tarpeet täyttyvät, on sisäisesti motivoitunutta. Kun nuori kokee tunnetta, että hän päättää ja osaa ja muut arvostavat ja hyväksyvät hänet, se edistää omaehtoista toimintaa, tehokasta suoriutumista ja hyvinvointia.

Elämisentaitoja Lions Quest -liikuntaseurakoulutuksessa keskitytään erityisesti siihen, kuinka autonomian tuntemuksia voidaan lisätä liikuntaharrastuksessa (tai koululiikunnassa) ja tätä kautta tukea nuorten omaehtoista motivoitumista liikuntaan ja omiin elämänvalintoihinsa. Ryhmäprosessi on Quest-ohjelman keskeisiä metodeja. Sen avulla vaikutetaan paitsi nuoren omaan kehittymiseen – myös ryhmädynamiikkaan, luonteen kehittymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Turvallisessa ryhmässä kukaan ei kiusaa vaan voi panostaa lajioppimiseen, löytää omia vahvuuksiaan ja osallistua täysillä. Quest huomioi sitkeystutkijoiden löytämät sinnikkyyttä vahvistavat tekijät, joiden avulla voidaan selviytyä vaikeista tilanteista ja stressistä. Lions Quest -kurssilla harjoitellaan mm. positiivisen palautteen antamista ja minä-viestejä.

Liikunnanopettajat ja valmentajat tarvitsevat työkaluja lasten ja nuorten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen. Jokainen heistä haluaa olla se läsnäoleva kasvattaja, joka auttaa nuorta selviytymään murrosiän haasteista, kasvamaan sinnikkääksi ja löytämään oman positiivisen paikkansa yhteiskunnassa. Elämisentaitoja LQ- liikuntaseurakursseilla voimme tarjota liikunnanopettajille ja valmentajille työkaluja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutus toteutetaan yhtenä lauantaipäivänä ja siihen sisältyy opas valmentajalle. Koulutuksen hinta materiaaleineen on 248 € (sis. alv 24%) per osallistuja. Koulutuskalenteristamme löytyvät kauden 2023–24 paikkakunnat ja ajankohdat.

Johanna Arho-Forsblom

Lions Quest -kouluttaja