Under Det Godas Dag görs goda saker och belönas välgörenhetsarbetare

8.10. varje år firas Lionsverksamhetens Det Godas Dag. Det Godas Dag berör alla nästan 24 000 till frivilligarbete knutna Lions i 920 Lionsklubbar från olika delar av landet.

 

Avsikten med Det Godas Dag är att fästa uppmärksamhet på Lions frivilliga serviceverksamhet och på samma gång göra den lokala Lionsverksamheten känd och berätta om klubbarnas många sätt att göra gott.

 

Årligen utser Finlands Lionsförbund Årets Välgörare på Det Godas Dag samt inom de egna leden Lions Årets Välgörare. Första gången skedde det år 2015.

 

Marco Bjurström och Markku Esko

Till den första nationella välgöraren valde Finlands Lionsförbund Marco Bjurström år 2015. Grunden för belöningen var, att Bjurström verkat som ”en entusiastisk undermänniska” och producent av gott humör under tjugo års tid. Från Lions egna led valdes Lions Club Sastmala/Vammalas Markku Esko till Årets välgörare år 2015. Han förtjänade erkänslan för långvarigt och mångsidigt frivilligarbete för innevånarna i servicehemmet på orten.

 

Juha Tapio och Kalevi Hietanen

Till nationell välgörare år 2016 valdes artisten-låtskrivaren Juha Tapio. Grunderna för erkänslan var artistens, som tillhör Finlands populäraste, betydande offentliga stöd till Lions frivilligarbete genom Röda Fjädern 2017-kampanjen samt hans påverkan för mänskliga värden och gemensam välfärd.

 

Juha Tapio donerade en betydande del av inkomsterna från sin konsert i Helsingfors Hartwall Areena till Röda Fjädern 2017-kampanjen. Förbundets hedersomnämnande år 2016 fick bildningsväsendets grundläggande utbildningstjänster i Jyväskylä stad, som med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet för att stärka de ungas livskunskap erbjudit Lions Quest-utbildning för nästan etthundra lärare.

 

Till Lions Årets Välgörare valdes Kalevi Hietanen från Lions Club Laitila/Untamoinen. Han belönades för sina exceptionella insatser med att hjälpa Estlands handikappade barns barnhem under 20 års tid.

 

Brother Christmas och Esa Piippo

Årets nationella välgörare 2017 utsågs vid Det Godas Dag-festen som hölls i Lahtis Sibeliushus 8.10. Erkänslan gavs till Brother Christmas, som gör osjälviskt välgörenhetsarbete och inom sitt område visat att vem som helst kan hjälpa och göra gott för andra. Hen ger också andra möjlighet att hjälpa genom att sammankoppla hjälpbehövande och hjälpare. Till Lions Årets Välgörare valdes Esa Piippo från LC Mouhijärvi. På Esa Piippos initiativ har MouhiFG-frisbeegolfbaneprojektet genomförts i Mouhijärvi i Sastmola. Piippos personliga insats med många hundra timmar talkojobb, har varit avgörande för att få igång projektet och att lyckas med det. Under Piippos ledning ordnades ”världens största talko”, där alla Mouhijärvis skolungdomar deltog i uppbyggnaden av det nya motionsområdet.

 

T.H.

 

Uppdaterad 25.10.2017Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt