Röda Fjädern – en känd lionprodukt

Röda Fjädern-kampanjen torde vara den finländska lionsverksamhetens mest kända produkt. Vem kommer inte ihåg kampanjen 2006 då bössinsamlarna i sina gula Lions-västar fanns vid köpcentrum och i gathörn. Eller olika lionsevenemang där fjäderlionen var med.

 

De finländska lionsklubbarna har sedan 1972 i sina Röda Fjädern-kampanjer samlat in ca 21 miljoner euro. Med de här medlen har man kämpat mot cancer, förebyggt hjärtsjukdomar, hjälpt våra krigsveteraner och stött handikappade och åldringar.

 

Den föregående Röda Fjädern-insamlingen ordnades år 2006 och då hjälpte man den öppna vården och eftervården inom barnskyddet.

 

Nu är vi i farten igen. Man har börjat planera den följande kampanjen som genomförs perioden 2016-2017. Ändamålet är att stöda unga.

 

Man talar mycket om marginalisering -  t.o.m. president Sauli Niinistö. Man har uppskattat att det i vårt land finns ungefär 40 000 unga som inte har någon utbildning och som är i fara att bli marginaliserade.

 

Landets regering har ju inlett ett projekt under namnet ”Ungas samhällsgaranti” vars syfte är att garantera alla ungdomar en meningsfull sysselsättning.

 

Ensamt räcker det stödnätverk som samhället kan erbjuda inte till, utan det behövs insatser på lokalnivå och direkt stöd för inslussning i arbetslivet.

 

Det här vill lionen vara starkt med om, genom att samla in medel och också genom att hjälpa med praktiska åtgärder. Framtiden finns i de unga och vårt land har inte råd med att en enda ung människa står utanför samhälle och arbetsliv.

 

 

2006 samlade man in nästan fyra miljoner euro

 

Röda Fjädern 2006-insamlingen hade som målgrupp barn och unga. Kampanjens öppningsseminarium hölls i riksdagen 26.9.2006 och huvudkampanjen inföll vecka 40 år 2006.

 

Insamlingens mål var att samla in 1 €/medborgare eller sammanlagt drygt 5 miljoner euro. Man nådde inte alldeles upp till målet men slutresultatet, nästan 4 miljoner euro, kan under alla omständigheter anses vara bra.

 

Expertorganisationerna som fick bidrag var De ungas vänner rf, Suomen Settlementtinuorten liitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland rf, Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland, Kyrkans barn- och ungdomsarbete, Kampanjen mot hemolyckor, Centralförbundet för barnskydd rf samt Lions Quest.

 

Insamlingens samarbetspartner var Rundradion, dagligvaruaffärerna, servicestationerna, Automobilförbundet samt Trafikskyddet.

 


Perioden 2016-2017

 

Följanda Röda Fjädern kommer att kopplas ihop med Finlands självständighet. Därför är också kampanjens tema ”Stöd unga till självständighet”.

 

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt