Lions internationella stiftelse LCIF


 

LCIF (Lions Club International Foundation) är lionsklubbarnas internationella välgörenhetsstiftelse. Den hjälper lejonen att förbättra människornas liv på olika platser i världen genom att kämpa mot problem med synen, reagera vid stora katastrofer och genom att ge unga värdefulla kunskaper.

 

Tack vare stiftelsens välgörenhetsprogram kan lions förverkliga omfattande projekt och  hjälpa allt fler nödlidande på olika håll i världen.

 

100 procent av donationerna går fram.

 

LCIF beviljar årligen understöd för  i medeltal 30 miljoner USD. Donationerna  från 1,35 miljoner lionsmedlemmar i 206 länder utgör den stora merparten av LCIF:S inkomster. Tack vare dem är stiftelsen världsledande när det gäller humanitär hjälp. Lionsmedlemmarna vet att deras donationer gör skillnad och att 100 procent av varje donation går direkt till den hjälpbehövande.

 

Lionsmedlemmarna är stolta över att LCIF år 2007 i Financial Times oberoende utredning  utnämndes till världens bästa medborgarorganisation då man sökte samarbetspartner.

 

Verksamheten gör skillnad

LCIF och lejonen når miljoner människor och synliga resultat. Här är några exempel på vad man åstadkommit:

 

-förhindrat att 30 miljoner människor blivit allvarligt synskadade

-gjort 148 miljoner vårdåtgärder mot flodblindhet

-byggt 315 ögonsjukhus/-kliniker/-avdelningar

-ordnat  14 miljoner  synundersökningar  för barn inom ramen för Sight for Kids-programmet

-ordnat  synundersökningar för över 211.000 Special Olympics-idrottare från 85 olika länder inom ramen för Opening Eyes-programmet

 

Stiftelsen grundades 1968. Under årens gång har den stött lions hjälpmålsättningar överallt i världen genom att bevilja över 10.000 bidrag till ett sammanlagt värde på över 710 miljoner USD  inom fyra tyngdpunktsområden. Dessa är syn, ungdom, katastrofhjälp och annat humanitärt arbete.

 

LCIF ger syn

LCIF ger syn till nödlidande överallt i världen genom att kämpa mot ögonsjukdomar, förbättra  utbudet av vård för synskador genom att bygga infrastruktur, genom att öka antalet specialister inom synvård och genom att göra synvården mera rättvis och fortlöpande


Stiftelsen hjälper unga att uppnå sina drömmar

Alla unga förtjänar att få utbildning. Att känna att nån bryr sig om dem.  Att få utvecklas till friska ungdomar som har möjlighet att uppnå sina drömmar.

 

Med hjälp av  –ungdomsutvecklingsprogram hjälper LCIF barn att lära sig att samarbeta, att fatta positiva beslut och att tjäna sin hembygd.

Dessutom stöder stiftelsen unga genom att bygga skolor, ungdomscentraler och yrkesutbildningscentra.

 

Lions ger katastrofhjälp – LCIF stöder

Lejonen är ofta bland de första på plats efter en katastrof för att ge katastrofhjälp och LCIF-stiftelsens är där och stöder dem. Det hjälper drabbade  samhällen att klara sig efter katastrofer och ger nytt hopp genom att hjälpa till i det långsiktiga uppbyggnadsarbetet med  bostäder och överlevnad.

 

LCIF  löser humanitära behov

LCIF har ägnat sig åt humanitär service av olika slag. Stiftelsen utvecklar och breddar  fortlöpande program, för att tjäna behov som uppstår i världen.  Föremål för hjälpinsatserna är världsomfattande hälsoproblem såsom  mässling och diabetes  samt hjälp till handikappade så att de kan leva ett självständigare och mera tillfredsställande liv.

Mera om LCIF-stiftelsens verksamhet kan du läsa på svenska under adressen:

http://www.lcif.org/SW/

 

Kontaktuppgifter:

Finlands LCIF-koordinator är Heidi Rantala:

heidi.rantala(at)lions.fi

Dessutom har varje distrikt en egen distriktskoordinator.

 

Uppdaterad 25.10.2017

Översatt till svenska B-E L.
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt