Lions för rent vatten

Finlands Lionsförbund genomför under åren 2018-2020 projektet Lions för rent vatten, ett projekt som finansieras av miljöministeriet. I projektet bildar man ett nätverk av vattenlejon, där lions och leos i olika åldrar utmanas att arbeta tillsammans och inspirera nya aktörer – t.ex. från andra organisationer och projekt, företag, samfund och läroinrättningar.

 

Projektet är ett av regeringens spetsprojekt. Projektets beskyddare är Lions Clubs Internationals internationella president Gudrun Yngvadottir från Island.

 

Inom ramen för projektet ordnas världens första aktivitetstävling och – uppstartprojekt, där lions söker lösningar för att förbättra vattenkvaliteten. Dessutom ordnas lions miljödag i samarbete med läroinrättningar.

 

Projektet innehåller tre teman:

- Att kunna läsa av vattendrag och miljö: förmåga att inse betydelsen av rent vatten och en ren miljö

- Aktiv vattendragsmedborgare: förmåga att verka för rent vatten

- Att bevara mångfalden i naturen

 

Genom att verka för rent vatten får Finlands lions möjlighet att visa vilken kraft nordens lions har och att bereda väg för världsomspännande vattenlejonaktiviteter. Projektets målsättning är att skapa nya, energiska samarbetsmodeller, som man sedan kan sprida internationellt.


Mera informationen:


Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt