Lion, är du instresserad av stiftelsearbet?

ARNE RITARI-STIFTELSEN SÖKER TVÅ NYA STYRELSEMEDLEMMAR I STÄLLET FÖR DEM SOM ÄR I TUR ATT AVGÅ

Stiftelsens ärenden sköts och representeras av styrelsen till vilken hör den föregående verksamhetsperiodens ordförande för Finlands Lionsförbund samt sex medlemmar så att av de sex medlemmarna, två medlemmar är i tur att avgå per verksamhetsperiod.

En medlem som är i tur att avgå kan inte väljas på nytt.

Styrelsen väljs av den grundande föreningens (Finlands Lionsförbunds) styrelse senast vid det möte som hålls i juni.

De nya valda medlemmarnas verksamhetsperiod är treårig och börjar 1.7.2018.

Vi värdesätter tidigare Lionsverksamhet på distriktsnivå samt intresse för stiftelsens verksamhet.

Vid valet strävar man till att följa en jämn distriktsvis fördelning av styrelseplatserna varvid man beaktar distriktens tidigare representation i styrelsen.

Åt styrelsens medlemmar betalar man inte arvode men ersätter rimliga resekostnader till möten.

Ytterligare information om uppgiften ger stiftelsens ombudsman Timo Haasto, tfn 0500-606321.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 15 april 2018 under adress Finlands Lionsförbund rf/Styrelsen, Kyrkobyvägen 10, 00700 HELSINGFORS, kuvertet märkt ”AR-stiftelsens styrelseplats”.

ARNE RITARI-STIFTELSEN SR

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500

Kontakt