Leoklubbar

 

 

 

En egen ungdomsorganisation som Lionsaktivitet

En Leoklubb är Lionsklubbens egen ungdomsaktivitet med vilken man får den egna ortens ungdomar  med i serviceverksamheten på ett trevligt och utvecklande sätt.

 

Leoklubbarna är s internationella ungdomsprogram, lejonens egen ungdomsorganisation. Verksamheten äger rum i Leoklubbarna, som får stöd, hjälp och handledning av de Lionsklubbar, s.k. stödklubbar, om grundat dessa Leoklubbar. Leoklubbarna bildar en egen serviceorganisation i likhet med Lionsklubbarna.


 

 Ungdomsaktiviteten på nära håll

I Finland finns det för närvarande ca 20 aktiva Leoklubbar med ett par hundra aktiva medlemmar. Leoklubbarnas medlemmar är 12-30 år gamla flickor och pojkar, som vill verka i sitt eget närsamhälle.

 

Leoklubbarna väljer sina egna funktionärer, ordnar sina egna möten och fungerar antingen självständigt eller i samarbete med sina stödklubbar.

 

Största delen av leoklubbarna verkar bland barn och ungdomar och hjälper personer med drogberoende, handikappade och åldringar. Tyngdpunkten i verksamheten är inte att samla in pengar, utan tvärtom tillbringar de tid med och umgås med de människor som de hjälper och tjänar.

 

Inkluderande ungdomsaktivitet

Finland är ett av de största och aktivaste leoländerna i Europa.

De finländska leomedlemmarna är aktiva och öppna ungdomar, som vill hjälpa och göra världen till en lite bättre plats för kommande generationer.

 

Allt sker i en öppen och glad atmosfär, där varje medlem har möjlighet att utvecklas som människa.

 

Finland är också en aktiv organisatör av internationella leokonferenser. År 2013 ordnades LEF eller Leo Europa Forum här.

 

Vänskapen och respekten mellan Leos och Lions i Finland uppmuntrar till samarbete eller som en leomedlem från Finland uttryckte saken:

 

”Sist och slutligen, livet är inte grymt; man måste bara lära sig att leva fullt ut varje stund. Carpe diem.”

 

Finlands Leos slogan är: ”Vi tjänar. Tillsammans”.

 

Finlands Leos hittar du på Internet under följande adresser:


Facebook:

Twitter:

Internetsidor:

 

B-E L

 

Uppdaterad 25.10.2017Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt