Lionsverksamheten kan ge ditt liv nya dimensioner!

Lionsverksamheten erbjuder en möjlighet att hjälpa nödställda människor. Samtidigt ger det livskvalitet åt ens eget liv. Då man utför frivilligarbete hjälper man inte endast andra människor utan man får även samtidigt ett nytt innehåll i sitt liv. Värderingarna kan förändras och det ger ett meningsfullt alternativ för hur man använder sin fritid.

 

Frivilligt arbete för att hjälpa

Vi utför frivilligarbete för att trygga ett sunt liv för barn och ungdomar samt för att stöda äldre människor, familjer, handikappade och andra som är i behov av hjälp. Verksamheten sker såväl på lokal som på nationell och internationell nivå.

 

Vårt motto är Vi hjälper – We serve. På svenska tolkar vi ordet Lions som: Livsbejakande Ideal Omdanar Nya Släktled.

 

Vi hjälper och utvecklar vår egen hembygd

Lionsklubbens första prioritet är det egna närområdet och den egna boendemiljön. Målet för serviceaktiviteterna är bl.a. skolor och daghem, åldringshem och servicehus, handikappade och synskadade samt barnens sportaktiviteter.

 

Lionsorganisationen strävar inte efter att ersätta samhällets basservice utan ger hjälp via frivilligarbete till ändamål som inte blir omskötta med offentliga medel. Den här hjälpen kan vara mycket betydelsefull för en liten grupp eller en enskild människa.

Förutom via serviceaktiviteterna hjälper vi även ekonomiskt. Klubbarna samlar in pengar för stödobjekten genom att ordna olika evenemang och jippon.

Förutom att vi hjälper på lokalnivå, deltar vi även i nationella och internationella storkatastrofinsamlingar.


En trygg framtid för de unga

För att förhindra marginalisering av barn och ungdomar har man utvecklat många olika tjänster som klubbarna förverkligar i samarbete med olika läroinrättningar.

  • Lions Quest är ett funktionellt program som främjar trygghet och hälsa. Du hittar mera information här.
  • Ansvaret är mitt-serviceaktiviteten är en del av Quest-programmet och med den vill man ge information om trygg användning av dator och internet. Ansvaret är mitt är avsett för grundskolans 4:e klassister och deras föräldrar.
  • Lionsorganisationens ungdomsutbyte för ungdomar i åldern 16-21 år går ut på att under några veckor, huvudsakligen under sommaren, bekanta sig med andra länder och deras kultur genom vistelse i familj eller genom att delta i internationella läger.

 

Lionsorganisationen i ett nötskal

Lionsoganisationen grundades år 1917 av den amerikanska affärsmannen Melvin Jones. Lionsidén kom till Finland med kanadafinländaren Arne Ritari. Finlands första lionsklubb, LC Helsinki-Helsingfors, grundades 14.8.1950.

År 2013 har lionsorganisationen nästan 1,4 miljoner medlemmar i 208 länder. I världen finns det 46 000 klubbar.

 

Finland hör till de mest aktiva lionsländerna i världen.1.7.2013 fanns det 935 klubbar och i dem över 25 000 medlemmar. Finland är världens 12:e största lionsland och i Europa det fjärde största.

 

1.7.2013 utgjorde de kvinnliga lionen i Finland 17 % av medlemskåren. Kvinnoklubbar finns det 156 och samklubbar med manliga och kvinnliga medlemmar 45.

 

Lionsorganisationen bedriver också ungdomsverksamhet via sina Leoklubbar. I dem hjälper och gläder 12 till 30-åriga leomedlemmar sin närmiljö.

 

Enligt en undersökning gjord av tidningen Financial Times år 2007 värderades Lions Clubs International till världens mest uppskattade frivilligorganisation.

 

Nya vänner

Vi lions vet att den tid vi ger till lionsverksamheten, hjälper oss att utvecklas även som människor. Den goda respons som vi får, ger tillfredsställelse och förnyat intresse att delta i verksamheten.

 

Lionsverksamheten ger oss också nya vänner. Genom att hjälpa andra föds samarbete och samhörighet. Det ger en möjlighet att höra till något, att vara en gruppmedlem, som för varje människa är viktigt. 


Utveckla dig själv

Lionsorganisationen ger dig färdigheter att verka i din egen klubb. Du kan ta dig an intressanta uppgifter som klubbfunktionär och delta i serviceaktiviteter samt i planering och förverkligande av klubbens evenemang.

 

I lionsklubben kan du förbättra dina presentations- och grupparbetsfärdigheter och av andra medlemmar i klubbens kan du lära dig nya saker om din hemkommun.

 

Ifall du har lust och intresse, kan du avancera till president för din egen klubb och därefter till medlem i distriktsstyrelsen och t.o.m. till nationella och internationella lionsposter. 


Kom med i vår verksamhet

Att gå med i en lionsklubb ger nytt innehåll i ditt liv. Ifall Du är intresserad av vår verksamhet, Sänd Dina uppgifter till vårt kanslimed blanketten för medlemsansökan  i menyn till vänster. Vi söker upp en lämplig lionsklubb i närheten av Din boningsort och tar kontakt med Dig.

 

 

Innan du beslutar Dig för medlemskap får Du information om vår verksamhet och klubben behandlar Din medlemsansökan.

 

 

Finlands Lionsförbund rf

Kyrkobyvägen 10

00700 Helsingfors

Telefon: (09) 565 5950Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt