Utbytesresande från Finland

Kriterier för urval

Klubben besluter om deltagande i ungdomsutbyte och om vilka ungdomar som väljs till klubbens ungdomsutbyteselever (Youth Exchange Student = YES).

 

Den valda ungdomen bör uppfylla följande villkor:

-        Ungdomen bör anpassa sig till liv och sedvänjor i mottagarlandet

-        Ungdomen bör komma till rätta på engelska eller mottagarlandets språk

-        Ungdomen bör ha reseförsäkring, även ansvarsförsäkring

-        Ungdomen får inte olovligen göra egna resor i mottagarlandet och bör efter utbytets slut återvända till hemlandet, ifall inte skriftligen överenskommits om saken före utbytet.

-        I fråga om alkohol och tobaksrökning bör man följa givna direktiv från mottagarlandet och meddelade uppgifter i sin ansökan.

-        Framförande av motorfordon under utbytet är förbjudet.

 

Lionsfamiljens ungdomar, Leos (Lions ungdomsorganisation) och andra ungdomar är i jämbördig ställning när man söker till utbyte. En Lionsfamiljs ungdoms resa kan inte stödas från klubbens aktivitetskonto.

 

Ansökningar och tidtabell

Ansökningstiden slutar 15.12.2017.

 

Det fastställda genomsnittspriset för utbytesresor perioden 2016 - 2017 var följande: Japan ca 1270 euro, Australien ca 2300 euro, Nya Zeeland ca 2040 euro. Uppgifter om kostnaderna till andra destinationer fås av mottagarlandskoordinatorerna. Destinationer i Europa, innehållande flyg och läger-avgifter kostar några hundra euro.

 

Till ungdomsutbyte söks genom att ifylla en Excel-baserad ansökan, som ifylls gemensamt av ungdomen, dennes familj och den sändande klubben (ungdomsutbytesombudet). Anvisningar hittas nere på denna sida och ansökningsblankett på varje distrikts egna ungdomsutbytessidor.

 

Att man fått plats till det ansökta eller särskilt överenskomna mottagarlandet klarnar normalt i slutet av februari. Därefter bör ungdomen förbinda sig att resa och man kan inte inhibera resan utan motiverade orsaker.

 

Detaljerade uppgifter om utbytet (värdfamiljer, läger) kommer från mottagarländerna och resorna bokas vanligtvis i april-maj. Tyvärr dröjer de här uppgifterna beklagligt länge ibland.

Under våren, senast i början av juni ordnas distriktsvisa informationstillfällen för ungdomarna, deras föräldrar och klubbarnas ungdomsutbytesombud. Detta tillfälle är obligatoriskt för ungdomen. För resande till utbyte i Japan ordnas dessutom ett eget obligatoriskt infotillfälle i början av juni.

 

Det egentliga utbytet sker i huvudsak mellan början av juli och mitten av augusti.

Uppgifter om destinationer i Europa:

 

 Uppgifter om läger i alla mottagarländer hittas på länken

Instruktion

 

Den sändande klubben har skyldighet att instruera den som ansöker till ungdomsutbyte och godkänd ungdom både i ansökningsskedet och före resan. Hit hör presentation av utbytesalternativ, överenskommelse om ekonomiska saker och deltagande i själva ansökningsprocessen. Efter godkännande till utbyte bör klubben presentera Lionsverksamheten allmänt och lokalt, reglerna för ungdomsutbyte och stärka ungdomens kännedom om Finland och hemorten. Ungdomen som reser till utbyte är den sändande klubbens och Finlands ”ambassadör”. Flera ungdomar hamnar att presentera sitt hemland och hemort samt deras Lionsverksamhet i en Lionsklubb i mottagarlandet.

 

Ungdomsutbytesavgiften innehåller en ryggsäck, t-skjorta, ungdomsutbytesvimpel och några pins som ges till ungdomen. Ryggsäcksavgiften är 60 €. Ryggsäcksavgiften betalas till konto: FI02 2084 1800 0279 33.

 

Uppdaterad TH 13.11.2017Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt