Utbyte som anländer till Finland

Ömsesidighet

Vid överenskommelse om antalet ungdomar vid ungdomsutbyte med mottagarländerna tillämpas ofta ömsesidighet. Vardera parten godkänner lika många ungdomar för utbyte med varandra. I praktiken kommer inte lika många ungdomar till Finland som de som reser ut härifrån. I förhållande till befolkningsmängd är Finland mest aktivt att sända ungdomar till utbyte.

 

 

De anländande ungdomarnas utbyte består, liksom de som sänds ut, av familjeperiod och läger eller enbart familjeperiod. I Finland ordnas varje sommar i allmänhet 4 – 5 läger, som omfattar 130 – 160 ungdomar. Resten av ungdomarna vistas endast i värdfamilj.

Lionsdistrikten svarar för anordnade av läger enligt överenskommen turordning. För familjeperioden svarar klubbarna enligt principen om ömsesidighet.

 

En klubb som sänder ut ungdomar förbinder sig att vid behov ta emot lika många ungdomar till familjeperiod. Skyldigheten till ömsesidighet ligger hos klubben, inte hos familjen. Det är ändå ofta så, att en familj som haft eller tänker sända en ungdom till utbyte, också upplåter sitt hem för en ungdom som anländer till Finland.

 

Även klubbar/familjer som inte sänder ungdomar till utbyte kan ta emot ungdomar. Det här är i själva verket en ”förmånlig serviceaktivitet” för klubben. Det finns säkert på varje ort familjer, som gärna skulle ta emot utländska ungdomar för två-tre veckor. Det gäller bara för klubbarna att hitta de här familjerna.

 

Värdfamilj och ansökan för mottagande

En Lionsfamilj eller en icke-Lions familj kan fungera som värdfamilj för ungdomar som anländer. Båda är i jämförbar ställning. En normal ordentlig finländsk familj och deras familjeliv är tillräckligt för att hysa en ungdom, det behöver inte var fråga om en ”toppenfamilj”. Både landsorts- och stadsmiljöer fungerar. Blankett för värdfamilj här invid:

(Den här är engelskspråkig)

 

Tidtabell för utbyte som anländer

Ansökningshandlingar för de som anländer till Finland borde finnas hos ordföranden för Lionsförbundets arbetsgrupp för ungdomsutbyte (YECD) före utgången av februari.

 

YCED fördelar ungdomarna till olika läger och till distrikten för familjeperioder senast inom april. Kartläggning av värdfamiljer och ifyllande av blankett för inbjudan borde ske inom april eller senast till mitten av maj.

 

Enligt internationella överenskommelser bör uppgifterna om värdfamiljer sändas till ungdomarna före utgången av maj.

 

Utbytet för de som anländer sker i huvudsak mellan medlet av juni och medlet av augusti. Japanska ungdomar stannar i Finland till slutet av augusti. Några ungdomar från södra halvklotet, bl.a. Australien, kommer under jul / nyår.

 

Uppdaterad TH 15.11.2017

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt