En ny period för ungdomsutbyte startar

Vår Lions-period 2017 – 2018 har startat. Samtidigt startar också perioden för ungdomsutbyte småningom. Europaforum hölls i Montreux i Schweiz i slutet av september. Där diskuterades aktuella ärenden om ungdomsutbyte. Speciellt utbyttes tankar om datasäkerhet och behandlingen av uppgifter. Vid ungdomsutbyte handhar man ju personuppgifter om ungdomar.

 

Vid EF gjordes en stor del av avtalen om utbyte för sommaren 2018, hur många ungdomar vi kan sända till olika destinationer och hur många som kommer därifrån till Finland. Vår utbytesbalans är något positiv; vi sänder aningen fler ungdomar till utbyte än det kommer unga hit.

 

Klubbarna börjar söka lämpliga ungdomar för utbyte. Många klubbar har traditionella sätt att söka ungdomar. Ett bra sätt har konstaterats vara ”djungeltelegrafen”, således de som varit på utbyte berättar t.ex. i skolan om sina erfarenheter samt via tidningsannonser, informationstavlor och elektroniska annonseringskanaler.

 

Ansökningsblanketter och anvisningar finns på distriktens hemsidor. Särskilt bör påpekas, att någon annan än ansökningsblanketten för 2018 på distriktets hemsida inte får användas. Eftersom ansökningsblanketten är Excel-baserad, förmedlas inte uppgifterna vidare på rätt sätt, ifall man använder en äldre blankett.

 

Ifall Du ungdom som tänker resa eller klubb som tänker sända en ungdom har frågor om ungdomsutbyte, ta gärna kontakt med ungdomsutbytesledaren i ditt distrikt eller med undertecknad. Kom ihåg vårt motto ”We Serve”.

 

En framgångsrik ungdomsutbytesperiod till alla!

 

Ari Lindell
Director of Youth Camps and Exchange (YCED)
ari.lindell(at)lions.fi
+358 50 544 2979

 

Updaterad TH 13.11.2017Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt