Ungdomsutbyte ger oförglömliga upplevelser

År 2017 har vi många anledningar att fira. Lionsorganisationen och landet Finland firar båda 100 år. Även ungdomsutbyte har funnits i Finland ca 60 år.

Under årtiondena har tusentals unga deltagit i internationellt ungdomsutbyte. De har säkert fått upplevelser, som de aldrig glömmer. På samma sätt är det med nya vänner. Under utbytet har ungdomar fått många vänner för lång tid framöver. Några har till och med funnit sin livspartner.

 

Det bör påpekas att ungdomsutbytet är dubbelriktat. Från oss reser ungdomar på utbyte och på motsvarande sätt anländer ungdomar hit.

 

Många klubbar sänder gärna ungdomar till utbyte men för att uppnå jämvikt borde man hitta värdfamiljer för ungdomar som kommer hit i samband med läger. Man bör alltid komma ihåg, att då man sänder en ungdom, öppnar någon familj dörren för den anländande ungdomen. Varför öppnar inte vi vårt hem för en anländande ungdom? Samtidigt kunde vi få en internationell kontakt och troligtvis en ny långvarig vän.

Ungdomsutbyte är avsett för 17 (16) – 21 åringar, huvudsakligen sommartid, för några veckors vistelse och bekantskap med andra länder och deras kultur. Det här sker i familj och på internationellt läger.

 

Internationellt Lions-ungdomsutbyte började småningom i Finland och organiserades på 1960-talet, då man år 1966 valde den första ungdomsutbytesledaren. De senaste åren har ca 200 ungdomar rest ut och hit har anlänt 140 - 160 unga. I Finland ordnas vanligtvis 4 – 5 läger per sommar.

 

Ungdomsutbyte är Lionsklubbens aktivitet. Klubbarna godkänner och ”sänder” ungdomar till utbyte samt ordnar värdfamiljmöjlighet för ungdomar som anländer till Finland. Vanligen stöder den sändande klubben ungdomens resa ekonomiskt enligt en överenskommen summa. Av etiska skäl kan inte Lionsklubben stöda en medlems barn med medel från klubbens aktivitetskonto.

 

Finlands Lionsklubbar stöder solidariskt internationella läger som ordnas här. Om du är intresserad av att delta i Lions-organisationens ungdomsutbyte, ta kontakt med en Lionsklubb på egen hemort för mer uppgifter.

 

Lions ungdomsutbytets uppgift – mission we serve

 

Att skapa möjlighet för finländska ungdomar att se och uppleva nya kulturer och liv i ett främmande land och att skapa nya olika vänskapsband och att ge ungdomen ett tillfälle att växa och utvecklas självständigt till en välanpassad medborgare.

 

Att skapa möjlighet för finländska familjer och deras ungdomar att bekanta sig med främmande kulturer och människor genom att ta emot hit ankommande unga.

 

Att skapa möjlighet för Lions och grupper av unga (möjligtvis Leos) att praktisera internationell verksamhet och ledarskap genom att organisera och leda ungdomsutbyte och tillhörande läger.

Att öka och upprätthålla en positiv Lions-image i Finland och utomlands.

Att eventuellt få nya Leos och Lions medlemmar till vår organisation.


Ari Lindell

Director of Youth Camps and Exchange (YCED)

ari.lindell(at)lions.fi

+358 50 544 2979


Uppdaterad TH 13.11.201730.11.2017
Vår Lions-period 2017 – 2018 har startat. Samtidigt startar också perioden för ungdomsutbyte småningom. Europaforum hölls i Montreux i Schweiz i slutet av september. Där diskuterades aktuella ärenden om ungdomsutbyte. Speciellt utbyttes tankar om datasäkerhet och behandlingen av uppgifter. Vid u...
30.11.2017
Lions ungdomsutbyte är en verksamhet som ger 17 (16) – 21 åriga ungdomar kortvarig bekantskap med olika länders liv och kultur, i regel sommartid. Utbytet består vanligen av en familjeperiod och ett internationellt läger eller enbart av en familjeperiod. Utbytet (familj + läger) räcker ca 3 veck...
30.11.2017
Kriterier för urval

Klubben besluter om deltagande i ungdomsutbyte och om vilka ungdomar som väljs till klubbens ungdomsutbyteselever (Youth Exchange Student = YES).


Den valda ungdomen bör uppfylla följande villkor:
- ...
30.11.2017
Ömsesidighet

Vid överenskommelse om antalet ungdomar vid ungdomsutbyte med mottagarländerna tillämpas ofta ömsesidighet. Vardera parten godkänner lika många ungdomar för utbyte med varandra. I praktiken kommer inte lika många ungdomar till Finland som de som reser ut härifrån. I förhå...
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt