Förtroendeuppdrag att sökas

Finlands Lionsförbund söker en ordförande för Medlemsverksamheten för treårsperioden 1.7.2018-30.6.2021.  Valet sker vid guvernörsrådets extra möte i början av maj 2018.

 

Till medlemsledares uppgifter hör bl.a. att

 

1.  Kläcka idéer för främjande av medlemstillväxten och bibehållande av klubbarnas livskraft.

2.  Handleda distriktens medlemsledare.

3.  I samarbete med distriktsguvernörerna och distriktens medlemsledare bistå vid bildandet av nya

     klubbar.

4.  Ordna utbildningar för guiding lion.

5.  Ansvara för informationen till nya lionsmedlemmar.

6.  Följa upp medlemsregistret. 

7.  Samarbeta med distriktsguvernörerna, medlemsledarna och ordförande för utbildningsverksamheten.

 

Verksamhetsåret 2018-2019 ansvarar medlemsledaren för förbundets medlemsvärvningskampanj tillsammans med kampanjarbetsgruppen.

 

Medlemsledaren (MD-GMT) hör till den världsomspännande aktionsgruppen (GAT) och ansvarar inom sitt verksamhetsområde för koordineringen enligt den nya verksamhetsmodellen.

 

Andra uppgifter för medlemsledaren finns beskrivna i instruktioner för förbundets verksamhetsområden och arbetsbeskrivningar.

 

Behörighetskraven för uppgiften är god erfarenhet av nämnda verksamhetsområde eller arbetsgruppens uppgifter minst på distriktsnivå samt verksamhetens språkkrav (finska, svenska och engelska).

 

Skriftlig ansökan bör vara förbundets kansli till handa senast måndagen den 23.4.2018 under byråns öppethållningstid (kl. 9-15.45) antingen per e-post eller per post.

 

Tilläggsuppgifter om befattningen ger förbundets ordförande Erkki Honkala, tel. 040 774 8749.

 

Finlands Lionsförbund r.f.

 

Erkki Honkala                   Maarit Kuikka

Ordförande                         Generalsekreterare

toimiala_tyoryhmaohjeistus17_18(3).pdf


Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500

Kontakt