Finland - ett ledande lionsland

 Till lionsorganisationens 100-årsjubileum hör ett massivt serviceprojekt,  som har som målsättning att under tre års tid hjälpa minst 100 miljoner människor i olika delar av världen. Målsättningen har redan överträffats och hjälpverksamheten rapporteras redan ha nått t.o.m.  153 miljoner människor.

 

På basen av statistik som färdigställts för perioden 2016-2017 är Finland enligt alla resultatmätare fortsättningsvis i topp bland länderna i Europa.

 

I utmaningen att hjälpa gjorde man en fin slutspurt och antalet som hjälptes överskred en miljon under perioden 2016-2017. Från kampanjens början har vi redan  hjälpt över  två miljoner människor konstaterar Heimo Potinkara, nöjd ordförande för  Lions 100-arbetsgruppen.

 

100-årsprojekten har ökat i jämn takt. Arbetet med att öka medlemsantalet och att grunda nya klubbar räcker dock till påminner han.

 

Antalet distrikt som gjort sig förtjänta av distriktsprisen ökade med tre.  Distrikten B, C, G, M och N kommer att få pris för perioden 2016-2017.

 

Av 100-årsprojekten är Joensuun Leijona Ruusupuisto det mest uppmärksammade projektet.  Parkens ståtliga och festliga öppning firades i samband med årsmötet i juni.

Donationer till 100-årsprojekten har synbarligen influtit rikligt alldeles i slutet av perioden, så endel kan ha rapporteringen ogjord till My LCI. Se till att rapporteringen av aktiviteterna är up to date.  Uppgifter om och bilder från 100-årsprojekten emottas gärna även till dessa Lions 100-sidor. Materialet kan sändas under adress:


Publicera 100-årsprojekten

I verkligt många klubbar har man haft projekt i anslutning till Lions 100-årsjubileum men de har av olika orsaker inte ännu rapporterats till My LCI. I detta avseende finns det ingen orsak att vara anspåkslös. Med tanke på publiciteten för Lions får man och bör man rapportera om serviceprojekt som man gjort.

 

Vår serviceverksamhet  gentemot andra gör vi ju inte för att få ära och berömmelse, men för Lionsverksamheten och dess anseende är det till fördel att berätta om dessa projekt så att vårt goda rykte sprids.

 

Vi utmanar alla klubbar att berätta om sina aktiviteter genom att rapportera dem. Även Lions 100-årskommitté skulle gärna vilja ha information om och bilder från dessa projekt för att sen kunna publicera dem på hemsidan och i Lionstidningen.

 

översatt till svenska 21.9.2017/B-E LFinlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt