Fadderbarn i Sri Lanka

Sedan år 1986 har Lions i Finland och Sri Lanka samarbetat för att hjälpa medellösa barn att få utbildning.

 

Under de gångna åren har 2300 barn fått en egen fadder i Finland. För närvarande finns det 1.100 fadderbarn . De som fått gå i skola tack vare programmet har utbildat sig till läkare, ingenjörer och en stor grupp  till olika andra yrken.

Som fadderbarn godkänns en 5 - 12-årig flicka eller pojke, vars  framgång i skolan är lovande. I allmänhet är dessa barn faderlösa och familjens utkomst är knapp. Familjens månadsinkomst kan vara endast 10-40 euro i månaden.

 

Lionsklubbarna i Sri Lanka (25 st) fyller i en ansökningsblankett för barnet och denna bekräftas av projektets koordinator i Sri Lanka. Ansökningarna sänds till kontaktpersonen i Finland PDG Ossi Vuorinen som verkat  som koordinator nästan ända från projektets början.

 

Betalningar

Faddrarna betalar sitt bidrag en gång i året till Finlands Lionsförbunds fadderbarnskonto i Finland. Därifrån skickas betalningarna som en gemensam överföring till de lankesiska lionsklubbarnas specialkonto för fadderbarnen, varifrån klubbarnas koordinatorer och kassörer månatligen betalar barnens skolbidrag.

 

Till grundskolbarnen betalas månatligen en summa i rupies motsvarande 10 euro. Till gymnasister betalas 15 euro och till universitetsstuderande 30 euro.

Dessa med finländska mått oansenliga summor garanterar att barnen kan skaffa sig den obligatoriska skoluniformen, skolmateriel och näringsrik mat; vid behov även mediciner mm.

Fadderbarnsverksamhetens administrativa arbete görs som frivilligt lionsarbete och sålunda överförs fadderns skolbidrag oavkortat till fadderbarnet.

 

För att täcka oundvikliga bank-, postnings-, fotograferings-, mm.  kostnader debiteras 10 euro per år av faddrarna.

 

Information till faddrarna

Personlig information, rapporter, kvitton på betalningar samt fotografi av barnet sänds per brev till faddrarna. Faktura för fadderbetalningen sänds i regel per e-post.

 

Verksamheten granskas

Finlands fadderbarnsarbetsgrupp gör årligen på egen bekostnad en granskningsresa till Sri Lanka. Under resan granskas alla klubbars fadderbarnskonton och betalningstransaktionerna. Kvitton som skall sändas till faddrarna tas också emot.

Under resan träffar man så gott som alla fadderbarn på de barnfester som ordnas av de lokala klubbarna.

 

På festerna  uppträder barnen med egna program, de blir intervjuade var för sig och de överlåter sina årsrapporter och eventuella brev till sina faddrar. Barnen fotograferas och de får en gåvokass med skolförnödenheter.

 

Res till Sri Lanka för att träffa ditt fadderbarn

Under åren har allt fler faddrar rest till Sri Lanka för att träffa sitt eget fadderbarn. Besöket hemma hos fadderbarnet  ger den bästa bilden av hur olika förhållandena är. Dessa möten är för båda parter en upplevelse man minns för evigt.

 

Kontaktpersoner:

Ossi  ja Anneli Vuorinen                                

Aidanvierusta 1 A 1

21110 Naantali

Puhelin  0400 559627, 041 5445627

Sähköposti

 

Eero ja Kaija Arvo

Ahvenruohontie 10

49400 Hamina

Puhelin 040 5510844, 0400 692634

Sähköposti 

 

Leena Marvola-Sine

Ankkakuja 6 as. 18

23500 Uusikaupunki

Puhelin 050 3845507

Sähköposti

 

Pirjo ja Matti Puoskari

Vesipääskyntie 16

90540 Oulu

Puhelin. 045 6767076

Sähköposti

 

Jarmo Marttila

Kuusisenkatu 5 A 20

48100 KOTKA

Puhelin 050 3102791

Sähköposti

 

Sri Lankan Lions-fadderbarnsverksamhet .

 

översatt till svenska 22.9.2017/B-E L

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt