Årsmöten

Festlig öppningsceremoni för årsmötet i Vierumäki 8-9.6.2013.

Förbundets stadgeenliga möte, som benämns årsmötet, hålls på en ort, som fastställts av det föregående årsmötet, i maj-juni så att det sammanträder minst 15 dagar före organisationens internationella årsmöte.

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500

Kontakt