Stiftelsen

Arne Ritari -stiftelsen har grundats genom beslut av Guvernörsrådet 1986. Syftet är att stöda och främja de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsaktiviteter. Stiftelsen värnar om fadders för lionsverksamheten i Finland, Arne Ritaris, livsgärning som grundare av lionsverksamheten i vårt land.

 

Stiftelsen förverkligar sitt syfte genom att dela ut bidrag till medlemsklubbar i Finlands Lionsförbund rf. Stiftelsen strävar efter att i sin verksamhet stöda och utveckla den finländska lionsverksamheten. Stiftelsens verksamhet leds av styrelsen. Stiftelsens ärenden sköts av ett ombud som väljs av styrelsen.


21.2.2015
Vem var Arne Ritari?

Man levde årtiondet 1980. Finlands Lionsförbund hade visat upp sin utvecklings- och tillväxtförmåga med nya klubbar och en kraftigt växande medlemskår. Förbundets växande uppgifter sköttes av generalsekreteraren PCC Rauno Laitinen. Önskemål och ärenden som kom f...
21.2.2015
Stiftelsen har ända sedan den grundades stött klubbarnas serviceaktiviteter. Bidragen som stiftelsen delar ut utgör ca hälften av bruttointäkterna. Den största delen av bidragen används till serviceaktiviteter riktade till ungdomar t.ex. för att bygga och reparera klubblokaler eller scouthyddor...
15.6.2013
I varje distriktsstyrelse finns en ARS-ordförande, vars uppgift är att göra stiftelsens verksamhet känd i det egna distriktet. Till sin hjälp kan han ha en ARS-kommitte.
21.2.2015
1 § Stiftelsen namn är Arne Ritari-stiftelsen och dess hemort är Helsingfors stad. 2 § Stiftelsens syfte är att stöda och främja de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsaktiviteter samt att värna om Arne Ritaris, faddern för Finlands lionsverksamhet, livsgärning att grundlägga lionsverksa...
21.2.2015
Med Arne Ritari-gillets medlemskap erhåller lionsmedlemmen Lions-riddarens namn och värdighet.
 
Följande regler följs vid ansökning och beviljandet av medlemskap:
 
1. Medlemskapet beviljas av styrelsen i Arne Ritari-stiftelsen tillhörande Finlands Lionsförbund rf.
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt