Direktiv för den som ska dubba en Lions-riddare

Inbjudan  åt  dubbaren  bör  framföras  i  god  tid  så  han/hon  har  tid  att  förbereda  sig  för  uppdraget.  Dubbaren skall  bekanta  sig  i  direktivet  ordentligt  på  förhand.
direktiv_fo776r_den_som_ska_dubba_en_lions(1).pdf

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt