Belöningar

Diplom – klubbarna beställer direkt av leverantören den mängd diplom som de behöver.
Kommittéordförande tillsammans med distriktsguvernören överlägger om vilka förtjänta lion i distriktet som borde belönas.

 

Beställningen av/anhållan om förtjänsttecknen borde göras senast en (1) månad före överlämnandet.Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt