Adresserna

Adresserna är ämnade för lionens, klubbarnas, distriktens eller Finlands Lionsförbunds gratulations- och kondoleansändamål.

•Adresserna kan användas även av andra än lion.
•Adresserna överlämnas mot en donation på 10 euro.

Adresserna levereras av den egna organisationen via distriktens ARS-ordförande, distriktsguvernören och Lionsförbundets kansli. Då klubbens medlemmar använder sig av adressen, betalas den till klubbens aktivitetskonto.


Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt