Arne Ritari -Stiftelsen

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa.

 

Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.21.2.2015
Arne Ritari -stiftelsen har grundats genom beslut av Guvernörsrådet 1986. Syftet är att stöda och främja de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsaktiviteter. Stiftelsen värnar om fadders för lionsverksamheten i Finland, Arne Ritaris, livsgärning som grundare av lionsverksamheten i vårt land....
21.2.2015
Lions-Riddare #1...#1600
21.2.2015
Inbjudan åt dubbaren bör framföras i god tid så han/hon har tid att förbereda sig för uppdraget. Dubbaren skall bekanta sig ...
17.8.2016
Lomakkeettt apuraha-anomuksille ja Lions ritarihakemus. Toimikuntapuheenjohtajien raportit ja koulutusmateriaali.
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500

Kontakt