Juha Tapio on Suomen Lions-liiton valtakunnallinen Hyväntekijä 2016

Juha Tapio korostaa tuntevansa itsensä etuoikeutetuksi voidessaan tehdä hyvää tekemällä sitä, mistä itse pitää. Hän haluaa myös vaikuttaa vallitsevaa vastakkainasettelun ilmapiiriä vastaan ja muistuttaa mahdollisuudesta olla toisillemme ihmisiksi. - Kuva Thorleif Johansson.

Suomen Lions-liitto on nimennyt vuoden valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi 2016 laulaja-lauluntekijä Juha Tapion. Tunnustuksen perusteina ovat Suomen suosituimpiin lukeutuvan artistin merkittävä julkinen tuki lionien vapaaehtoistyölle Punainen Sulka 2017 -kampanjan kautta sekä hänen vaikutuksensa inhimillisten arvojen ja yhteisen hyvinvoinnin puolesta.

 

Juha Tapio lahjoittaa huomattavan osan Helsingissä järjestettävän konserttinsa tuotosta Punainen Sulka 2017 -kampanjalle. Laulaja kiittää tunnustuksesta ja kokee sen suurena kunniana, mutta  haluaa omistaa sen niille lukemattomille ihmisille, jotka tekevät siellä vuodesta toiseen pyyteettömästi hyvää eivätkä koskaan saa julkista tunnustusta siitä.  

 

Kunniamaininta paneutumisesta nuorten elämäntaitojen vahvistamiseen

 

Suomen Lions-liitto jakaa vuosittain Hyvän Päivänä tunnustusta henkilölle tai taholle, jotka ovat toiminnallaan vahvistaneet yhteistä hyvinvointia Suomessa. Liiton kunniamaininnan saa tänä vuonna Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialan perusopetuspalvelut, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella tarjonnut nuorten elämäntaitojen vahvistamiseen tarkoitetun Lions Quest -koulutuksen lähes sadalle perusopetuksen opettajalle.

 

– Olemme tyytyväisiä, että useat Jyväskylän koulut ovat voineet näin kehittää pedagogista ja vuorovaikutuksellista osaamistaan oppilaiden kanssa tehtävässä hyvinvointia edistävässä työssä, Tuija Rasinen toteaa. 

 

Vuoden Lionien Hyväntekijä Kalevi Hietanen

 

Lionien Vuoden Hyväntekijäksi lionsaktiivien omasta joukosta valittiin Kalevi Hietanen Lions Club Laitila/Untamoisesta. Hänet palkittiin poikkeuksellisista ansioistaan Viron vammaisten lasten lastenkotien auttamisessa 20 vuoden aikana.

 

Kalevi Hietanen on hankkinut, lajitellut ja toimittanut perille suuret määrät avustustarvikkeita värikynistä ja leluista pyörätuoleihin, erikoispolkupyöriin ja moottoroituihin sänkyihin.

 

– Suurin osa hänen 80 Viron-matkastaan on suuntautunut Haapsalun lastenkotiin. Lahjoituksilla on ollut suuri merkitys avun vastaanottajille. Ne ovat saaneet kiitosta paikallisesti ja tiedotusvälineet ovat seuranneet monien avustusmatkojen vaiheita, tunnustuksen perusteluissa todetaan.

 

Ulkoilutusapua, kielenopetusta ja kirjastopalvelua

 

Ehdolla tunnuksen saajaksi oli myös PDG Jouko Soukka, LC Juuka/Ellit, lionit Liisa Hentilä ja Pirkko Hiltunen, LC Oulu/Sarat, sekä LC Kempele/Sampola.

 

LC Juuka/Ellin lionit ja puolisot ovat vuodesta 2019 lähtien ulkoiluttaneet viikoittain Juuan kunnan terveyskeskuksen potilaita sekä palvelukeskus Kotikallion asukkaita ja potilaita. Jouko Soukka johtaa ulkoilutusryhmää yhdessä puolisonsa Kaija Siilinin kanssa. Ryhmässä on 19 lionia ja puolisoa sekä 15 muuta vapaaehtoista. Ulkoilutukset ovat avun vastaanottajille tärkeitä sosiaalisia ja terveyttä lisääviä tapahtumia.

 

Liisa Hentilä ja Pirkko Hiltunen ovat antaneet kevään 2016 ajan viikoittain suomenkielen opetusta Vallinkorvan pakolaiskeskuksen aikuisille asukkaille. He ovat valmistelleet opetusaineiston itse ja opettaneet kieltä myös käytännön tilanteissa. Kielitaito on auttanut maahanmuuttajia sopeutumaan uusiin oloihin.

 

LC Kempele/Sampolan lionit kuljettavat kuukausittain asiakkaiden tilaamia kirjoja suoraan koteihin ja takaisin kirjastoon. Palvelu on aloitettu vuonna 2013. Yhteistyö paikallisen kirjaston kanssa toimii saumattomasti ja avun tarvitsijat voivat jatkaa tärkeää lukuharrastustaan, vaikka kirjastossa käynnit eivät olisi heille mahdollisia.

 

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot