Lionien pohjoismainen yhteistyö

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin lionien pohjoismaista yhteistyötä toteutetaan Pohjoismaisessa yhteistyöneuvostossa, NSR, Nordiska samarbetsrådet.

 

Yhteistyöelin on perustettu vuonna 1962. Yhteistyöhön sisältyy palveluhankkeita, yhteisesiintymisiä ja hallintoa.

 

Palvelu

 

Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetaan kaksivuotisia palveluprojekteja, joiden vuosibudjetti on noin 90 000 euroa. Suomen johtama projekti, Aurinkokeittimiä Keniaan, on parhaillaan päättymässä. Tavoitteena on saada

noin 3000 keitintä kenialaisiin kyliin. Keittimien käyttö tulee säästämään aikaa ja luonnonvaroja. Projektipäällikkönä on toiminut PDG Heikki Saarinen. Seuraava kaksivuotinen projekti on jaettu kahteen osaan. Se antaa pakolaisapua Turkkiin ja Libanoniin Ruotsin ja Norjan leijonien johdolla. 

 

Aiempia pohjoismaisia yhteisprojekteja ovat olleet mm. silmäklinikan varustaminen Georgiassa, Lions Quest -koulutuksen käynnistyminen Georgiassa, lastenkodin saneeraus Pietarissa, vammaisten nuorten ravintolakoulu Romaniassa ja syöpäsairaala Valko-Venäjällä. Edellinen Suomen johtama projekti toteutettiin runsaat kymmenen vuotta sitten, jolloin rakensimme Viroon asuintalon vammaisille nuorille Maarja-kylään Tarton lähelle. Viime vuosina yhteisprojekteihin on saatu myös kansainvälisen säätiön, LCIF:n tukea.

 

 

1990-luvun alussa perustettu Orkester Norden on suurin ja pitkäaikaisin NSR-hanke. Se on 17 – 25 -vuotiaiden pohjoismaisten soittajien muodostama täysi sinfoniaorkesteri. Vuosittain valittava orkesteri pitää harjoitusleirin ja konserttikiertueen. Orkester Norden on arvostettu sinfoniaorkesteri, joka antaa nuorille soittajille tilaisuuden oppia maailmankuulujen kapellimestareiden johdolla. Orkesteri saa rahoitusta leijonien lisäksi mm. Pohjoismaiden Neuvostolta. Orkesterin pohjoismaisena lionien vastuuhenkilönä on PID Per Christensen Tanskasta. PDG Erkki Voutilainen valmistelee parhaillaan orkesterin vastuun siirtämistä Suomeen vuonna 2019.

 

Yhteisesiintymiset

 

Pohjoismainen osasto valmistautumassa kansainväliseen paraatiin Chicagossa kesällä 2017.Pohjoismaisten leijonien ja puolisoiden yhteisesiintymiset Lions-järjestön kansainvälisessä vuosikongressissa antavat yhteistyölle kansainvälistä näkyvyyttä. Yhtenäinen pohjoismainen ryhmä kansallispukuineen on piristävä näky vuosikongressin paraatissa. Kongressivieraille järjestetään myös suuri vastaanottotilaisuus, Scandinavian Hospitality Room, jossa on pohjoismainen tarjoilu. Tilaisuus on hyvin suosittu ja siihen osallistuu vuosittain jopa tuhat lionia ja puolisoa eri puolilta maailmaa.

 

Hallinto

 

Pohjoismaista yhteistyötä koskevat päätökset tehdään neuvoston kokouksessa, jossa kunkin maan äänimäärä riippuu kuvernöörineuvoston suuruudesta eli piirikuvernöörien ja moninkertaispiirin johtajien yhteismäärästä. Taloudellisista asioista päätettäessä jokaisella maalla on vain yksi ääni ja silloin päätös edellyttää yksimielisyyttä.

 

Pohjoismaiden moninkertaispiirien puheenjohtajat (CC) kokoontuvat muutaman kerran vuodessa käsittelemään yhteistyöasioita. Ryhmän puheenjohtaja tulee siitä moninkertaispiiristä, joka on NSR-kokouksen järjestämisvuorossa.

 

Yhteistyöasioiden jatkuvuuden takaamiseksi NSR:llä on lisäksi työvaliokunta (NSR-AU), jossa jokaisella maalla on yksi edustaja. PID Tapani Rahko aloitti vuonna 2017 viisivuotiskauden valiokunnan jäsenenä. Työvaliokunnan puheenjohtajuus on NSR-kokouksen järjestämisvuorossa olevan moninkertaispiirin edustajalla. Työvaliokunta valmistelee yhteisiä asioita puheenjohtajien (CC) kokoukselle ja neuvoston kokoukselle saamiensa tehtävien perusteella.

 

Pohjoismaista kanssakäymistä

 

NSR muodostaa myös sosiaalisen verkoston. Pohjoismaiden lionit ja puolisot kokoontuvat vuosittain kansainvälisen vuosikongressin yhteydessä yhteiseen Get together –iltaan viihtymään yhdessä.

 

Varsinainen NSR-kokous tammikuussa on kaikille leijonille ja puolisoille avoin tapahtumaviikonloppu. Siihen sisältyy seminaareja, mukavaa yhdessäoloa ja lopuksi yhteisistä asioista päättävä neuvoston kokous. 

 

Tapani Rahko

 

Päivitetty 26.9.2017

 14.11.2017
Vuonna 1962 perustettiin Nordiska samarbetsrådet (Pohjoismainen yhteistyöneuvosto, NSR) yhteistyöelimeksi Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen ja Islannin lionien välille kehittämään ja toteuttamaan pohjoismaisten leijonien yhteistyötä ja yhteisiä projekteja. Yhteistyö on myös toteutun...
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot