Lionien pohjoismainen yhteistyö

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin lionien pohjoismaista yhteistyötä toteutetaan Pohjoismaisessa yhteistyöneuvostossa, NSR, Nordiska samarbetsrådet.
 
Yhteistyöelin on perustettu vuonna 1962. Yhteistyöhön sisältyy palveluhankkeita, yhteisesiintymisiä ja hallintoa.
 
Palvelu
 
Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetaan kaksivuotisia palveluprojekteja, joiden vuosibudjetti on noin 90 000 euroa. Kahdessa viimeisimmässä projektissa on annettu pakolaisapua Syyrian pakolaisille Turkissa ja Libanonissa. Nämä projektit toteutettiin Ruotsin ja Norjan leijonien johdolla. Viimeisin Suomen johtama yhteisprojekti tuotti aurinkokeittimiä kenialaisiin kyliin. Kesällä 20210 aloitettavassa yhteishankkeessa kunnostetaan Tanskan lionien johdolla lastentautien osasto sairaalaan Tansaniassa.
 
Aiempia pohjoismaisia yhteisprojekteja ovat olleet mm. silmäklinikan varustaminen Georgiassa, Lions Quest -koulutuksen käynnistyminen Georgiassa, lastenkodin saneeraus Pietarissa, vammaisten nuorten ravintolakoulu Romaniassa ja syöpäsairaala Valko-Venäjällä. Edellinen Suomen johtama projekti toteutettiin 2000-luvun alkupuolella, jolloin rakensimme Viroon asuintalon vammaisille nuorille Maarja-kylään Tarton lähelle. Viime vuosina yhteisprojekteihin on saatu myös kansainvälisen säätiön, LCIF:n tukea.
 
1990-luvun alussa perustettu Orkester Norden on suurin ja pitkäaikaisin NSR-hanke. Se on 15 – 26 -vuotiaiden pohjoismaisten ja Baltian maista tulevien soittajien muodostama täysi sinfoniaorkesteri. Vuosittain valittava orkesteri pitää harjoitusleirin ja konserttikiertueen. Orkester Norden on arvostettu sinfoniaorkesteri, joka antaa nuorille soittajille tilaisuuden oppia maailmankuulujen kapellimestareiden johdolla. Orkesteri saa pääasiallisen rahoituksensa Pohjoismaiselta Ministerineuvostolta. Orkesterin pohjoismaisena NSR-koordinaattorina on PID Tapani Rahko. Lisäksi jokaisessa Pohjoismaassa on Orkester Norden maakoordinaattori. Suomen maakoordinaattorina on PDG Erkki Voutilainen. Orkester Nordenin järjestelyvastuu kiertää Pohjoismaissa viiden vuoden jaksoissa. Suomen vastuuvuorolla 2019-2024 Lahden kaupunki vastaa toiminnan käytännön järjestelyistä.

 

Yhteisesiintymiset
 
Pohjoismaisten leijonien ja puolisoiden yhteisesiintymiset Lions-järjestön kansainvälisessä vuosikongressissa antavat yhteistyölle kansainvälistä näkyvyyttä. Yhtenäinen pohjoismainen ryhmä kansallispukuineen on piristävä näky vuosikongressin paraatissa. Kongressivieraille järjestetään myös suuri vastaanottotilaisuus, Scandinavian Hospitality Room, jossa on pohjoismainen tarjoilu. Tilaisuus on hyvin suosittu ja siihen osallistuu vuosittain jopa tuhat lionia ja puolisoa eri puolilta maailmaa. Näiden yhteisesiintymisten koordinointivastuu kiertää kahden vuoden jaksoissa Pohjoismaiden lionien kesken. Kaudella 2019-2022 koordinaattorina toimii PDG Björn Hägerstrand Ahvenanmaalta.
 
Hallinto
 
Pohjoismaista yhteistyötä koskevat päätökset tehdään neuvoston kokouksessa, jossa kunkin maan äänimäärä riippuu jäsenmäärästä. Taloudellisista ja sääntöasioista päätettäessä jokaisella maalla on vain yksi ääni ja silloin päätös edellyttää yksimielisyyttä.
 
Pohjoismaiden moninkertaispiirien puheenjohtajat (CC) kokoontuvat muutaman kerran vuodessa käsittelemään yhteistyöasioita. Ryhmän puheenjohtaja tulee siitä moninkertaispiiristä, joka on NSR-kokouksen järjestämisvuorossa. Tämän kauden NSR-kokous tammikuussa 2021 on Helsingissä, joten puheenjohtaja Matti Reijonen on kaudella 2020-2021 CC-ryhmän puheenjohtajana.
 
Yhteistyöasioiden jatkuvuuden takaamiseksi NSR:llä on työvaliokunta (NSR-OC), jossa jokaisella maalla on yksi edustaja. PID Tapani Rahko aloitti vuonna 2017 viisivuotiskauden valiokunnan jäsenenä. Työvaliokunnan puheenjohtajuus on NSR-kokouksen järjestämisvuorossa olevan moninkertaispiirin edustajalla, joten Tapani Rahko toimii kaudella 2020-2021 OC:n puheenjohtajana. Työvaliokunta valmistelee yhteisiä asioita puheenjohtajien (CC) kokoukselle ja neuvoston kokoukselle.
 Pohjoismainen osasto valmistautumassa kansainväliseen paraatiin Chicagossa kesällä 2017.
Pohjoismaista kanssakäymistä
 
NSR muodostaa myös sosiaalisen verkoston. Pohjoismaiden lionit ja puolisot kokoontuvat vuosittain kansainvälisen vuosikongressin yhteydessä yhteiseen Get together -iltaan viihtymään yhdessä.
 
Varsinainen NSR-kokous tammikuussa on kaikille leijonille ja puolisoille avoin tapahtumaviikonloppu. Siihen sisältyy seminaareja, mukavaa yhdessäoloa sekä yhteisistä asioista päättävä neuvoston kokous. Seuraava NSR-kokous on Helsingissä tammikuussa 2021.
 
Tapani Rahko
 
Päivitetty 15.5.2020 - 2.2.202101.02.2021
Vuonna 1962 perustettiin Nordiska samarbetsrådet (Pohjoismainen yhteistyöneuvosto, NSR) yhteistyöelimeksi Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen ja Islannin lionien välille kehittämään ja toteuttamaan pohjoismaisten leijonien yhteistyötä ja yhteisiä projekteja. Yhteistyö on myös toteutun...
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot