Nuorisovaihdon toimintaohje

SUOMEN LIONS LIITTO                               NUORISOVAIHDON TOIMINTAOHJE

Kirkonkyläntie 10

00700  HELSINKI

Kuvernöörineuvosto                                     10.09.2019

 

 

1.     Yleistä tietoa nuorisovaihdosta

Lions-nuorisovaihto on 17-21 -vuotiaiden nuorten lyhytaikaista, kesäaikana tapahtuvaa, eri maiden elämään ja kulttuuriin tutustuttavaa toimintaa. Se koostuu tyypillisesti perhejaksosta ja kansainvälisestä nuorisoleiristä, pelkästä leiristä tai pelkästään perhejaksosta. Vaihdon kokonaiskesto (perhe + leiri) on Euroopan maiden kesken tapahtuvassa vaihdossa noin 3 viikkoa ja eri maanosien välisissä vaihdoissa noin 4-5 viikkoa. Kansainväliset nuorisoleirit, joihin osallistuu nuoria useista maista, kestävät tyypillisesti noin 7-11 päivää.

Vaihto voi tapahtua myös talviaikaan, joista meillä on sopimus muutamien maiden kanssa. Myös leiri voidaan järjestää ns. talvileirinä.

 

Lions-nuorisovaihtoon ei kuulu kouluopiskelu eikä ansiotyö.

 

Nuorisovaihto on kahdensuuntaista. Tavoitteena on löytää uusia maita ja niiden kohteita mukaan toimintaan.

 

 

2.     Organisointi

 

2.1 Klubi ja nuorisovaihtoasiamies

 

Nuorisovaihto on lionsklubin aktiviteetti ja perustuu klubin päätökseen osallistua vaihtoon lähettämällä ja vastaanottamalla vaihtonuoria. Jokaisen Lions-nuorisovaihdon takana pitää olla klubin päätös. Muussa tapauksessa ei ole kyse Lions-nuorisovaihdosta. Lions-nuorisovaihto tapahtuu kansainvälisesti hyväksyttyjen sääntöjen ja niiden perusteella laadittujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Nuorisovaihtoon osallistuvassa lionsklubissa voi olla nimetty nuorisovaihtoasiamies, joka vastaa nuorisovaihdon järjestämisestä ja edustaa klubia nuorisovaihtoasioissa. Muussa tapauksessa vaihdosta vastaa klubin presidentti.

 

2.2  Piiri ja nuorisovaihtokoordinaattori

 

Nuorisovaihdon kansallista ja kansainvälistä koordinointia varten Suomessa on joka piiriin nimetty nuorisovaihtokoordinaattori (YCEC). Olisi suotavaa, että koordinaattori kokoaa itselleen toimintaryhmän (1-3) henkilöä, jonka toimintaa hän piirissä johtaa. Toimintaryhmän valinnassa on suotavaa olla koko piirin alue huomioituna.

Tarpeen vaatiessa työryhmän johtaja (YCED) toimii piirien (YCEC) varahenkilönä.

 

Leirien järjestämistä ja johtamista varten perustetaan erilliset leiriorganisaatiot. Muissa maissa on hyvin samankaltaiset nuorisovaihto-organisaatiot.

Leirit kiertävät piireittäin sovitussa järjestyksessä. Vuosittain voidaan pitää 2-5 leiriä.

Myös erikoisleirit ovat mahdollisia, samoin leirit, joissa ei ole isäntäperhejaksoa lainkaan.

 

                  

       2.2.1 Greeteröinti

 

Greeteröinnillä tarkoitetaan tänne tulevien nuorten opastusta, joka tapahtuu pääasiassa lentokentillä. Erityisesti tämä koskee Helsinki-Vantaan lentokenttää.

Myös lähteville voidaan järjestää greeteröintiä.

 

Leirit ovat vastuussa omasta greeteröinnistä. Tavoitteena on, että samalle leirille tulevat nuoret saapuisivat samana päivänä, jolloin leiri voi lähettää kentälle oman greeterin ja sopia siitä erikseen vuoroon nimetyn piirin kanssa sekä sopia kustannuksista. Kukin YCEC toimii samalla omalla alueella greeteröinnistä vastuullisena henkilönä.

 

 

2.3  Liitto ja työryhmän johtaja

 

Suomen Lions-liitossa on nuorisovaihdon työryhmän johtaja (YCED, 3-vuotinen tehtävä), jonka valitsee kuvernöörineuvosto liiton hallituksen esityksestä. Työryhmän johtaja vastaa ja johtaa nuorisovaihtoa Suomessa. Hän ja piirien nimeämät koordinaattorit hoitavat käytännössä nuorisovaihtoa.

 

Työryhmän johtaja sopii vuosittain vaihtosopimukset Suomen osalta. Hän edustaa liittoa ja nuorisovaihtoa liiton vuosikokouksessa ja lions Europa forumissa. Liiton vuosikokouksessa hänen tehtäviinsä kuuluu nuorisovaihdon ”ständin” kokoaminen ja purkaminen sekä nuorisovaihdon esittely. EF:ssä hän neuvottelee ja allekirjoittaa maasopimuksen seuraavan kesän vaihtoon. Hänellä on mahdollisuus delegoida myös kohdemaan koordinaattori hoitamaan tehtävä, mikäli sopimusta ei saada allekirjoitettua EF:ssä.

 

Hänen tehtäviinsä kuuluu myös YCEC henkilöiden ja leiriorganisaation koulutus ja opastus.

Hän voi kerran vuodessa pitää yhden kokouksen 1,5 päivää, johon hän kutsuu piirien YCEC henkilöt. Ns. Skype-kokouksia voi pitää tarpeen mukaisesti. Hän vastaa nuorisovaihdon osalta liiton budjetoinnista, hyväksyy oman alansa laskut, sekä on vastuussa työryhmän talousarvion toteutumisesta.

 

Työryhmän johtaja sopii vuosittain, kuka toimii hänen varahenkilönään.

 

3.     Kansainväliset säännöt ja muut ohjeet

 

Nuorisovaihdon perustana ovat kansainvälisen hallituksen päätökset ja ohjeet nuorisovaihdosta. On huomattavaa, että nuoret ovat koko matkan ajan lions ohjauksessa. Muutamia keskeisiä sääntöjä ovat:

 

• Nuoren on sopeuduttava kohdemaan elämään ja tapoihin.
• Nuoren on tultava toimeen englannin tai kohdemaan kielellä.
• Nuorella on oltava matkavakuutus, myös vastuuvakuutus.
• Nuori ei saa kohdemaassaan tehdä luvatta omia matkoja ja hänen tulee vaihdon päätyttyä palata kotimaahan, ellei asiasta ole kirjallisesti sovittu ennen vaihtoa.
• Alkoholin ja tupakoinnin suhteen on noudatettava kohdemaan antamia ohjeita ja hakemuksessaan ilmoittamia tietoja.
• Moottoriajoneuvojen kuljettaminen on vaihdon aikana kielletty.

 

Monissa maissa on joitakin omia, yleissäännöistä poikkeavia sääntöjä. Mm. ikärajat voivat olla erilaisia. Varsinkin leirien osalta ikähaarukka on usein alussa esitettyjä rajoja kapeampi. Nämä on hyvä selvittää jo hakuvaiheessa. Moniin kohdemaihin vaaditaan 18 v. ikäraja, joka tarkoittaa, että nuoren on täytettävä tuo ikävaatimus ennen matkaa.

 

Vakuutukset: sen lisäksi, että vaihtoon tulevalla nuorella on oltava matka- ja vastuuvakuutus, myös isäntäleiriorganisaatiolla (leirin vastuuhenkilöt, kotimaiset isäntänuoret) tulee olla tapaturma- ja vastuuvakuutus. Leiri voi ottaa vakuutuksen valitsemaltaan vakuutusyhtiöltä tai leiri voidaan liittää osaksi Lions-liiton järjestövakuutusta. Jälkimmäinen edellyttää, että joko leirin vastuuhenkilö tai liiton nuorisoleiri- ja -vaihtojohtaja lähettää vakuutukseen tarvittavat tiedot vakuutusyhtiölle.

 

 

4.     Hakeutuminen nuorisovaihtoon tai isäntäperheeksi

 

Hakeutuminen nuorisovaihtoon tai isäntäperheeksi Suomeen saapuvalle nuorelle tehdään aina paikallisen lionsklubin kautta. Hakulomakkeet ovat saatavilla piirien sivuilla.

Nuorisovaihtoon on hakuaika pääsääntöisesti 15.12 mennessä.

 

On huomattava, että samaan aikaan kun klubi lähettää vaihtohakemuksen, se lähettää samalla sitoumuksen, jossa se kirjallisesti sitoutuu vastaanottamaan tänne saapuvan nuoren. Eli klubi huolehtii siis siitä, että jokaista lähtijää kohti sillä on vastaavasti isäntäperhe.

 

Sitoutumislomakkeen allekirjoittaa klubin nuorisovaihtoasiamies/ presidentti. Allekirjoittaja vastuulla on järjestää isäntäperhe, ellei klubi toimita muuta tietoa.


vastaanottositoumus_klubeille_tulostettava.pdf

 

 

 

 

Lähettävä lionsklubi tukee useimmiten nuoren vaihtoa taloudellisesti. Tästä ei kuitenkaan ole mitään sääntöä, vaan se on aina sovittava erikseen nuoren, hänen perheensä ja kyseisen lionsklubin kanssa. Klubeissa voi olla erilaisia sääntöjä nuorisovaihtoon hyväksymiseksi ja vaihdon tukemiseksi, mm. sosiaalinen kriteeri hyväksyä vain nuoria, joilla ei muuten ole mahdollisuuksia matkustamiseen.

 

 

5. Vinkkejä isäntäperheiden löytämiseen ja nuorten sijoittamiseen

 

·        Hae perheitä sekä klubista että sen ulkopuolelta esim. koulujen kautta kielikylvyllä perustellen.

·        Tarjoa kahta nuorta, heillä on seuraa ja vertaistukea toisistaan.

·        Hyödynnä nykyisten ja entisten vaihto-oppilaiden perheet (aina on löytynyt).

·        Käytä kaikki verkostosi sekä harrastus- että työasioista, somesta löytyy perheitä.

·        Järjestäkää yhdessä klubina ohjelmaa nuorelle, jottei se jää vain yhden perheen vastuulle.

·        Hyödynnä lastesi ja lastenlastesi seura vaikkapa osa-aikaisen seuranpidon kautta.

·        Voit jakaa isännyyden useammalle perheelle.

·        Ota yhteyttä leoihin - missä asustaa klubisi lähin leo ja kysy häneltä/heiltä, milloin nuoret voivat tulla seurustelemaan heidän kanssaan.

·        Ota yhteyttä nuorisotoimeen: 4H, partiolaiset, kaupungin/kunnan nuorisotyöntekijä, seurakunnan nuorisotyöntekijä – he mielellään tapaavat kansainvälisiä vieraita.

·        Perheitä tulee hakea koko vuoden aktiivisella otteella, tämähän on lionien tunnetuin aktiviteetti.

 

 

Hyväksytty kuvernöörineuvostossa 29/09.2019

 

Säännöt astuvat voimaan välittömästi, kun ne on hyväksytty.

 

Päivitetty 25.10.2019

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot