Vauhtia jäsenhankintaan

Europa Forumissa Tallinnassa oli lauantaina 5.10. esillä kaksi hyvin painokasta asiaa, jotka ovat järjestömme tulevien vuosikymmenien menestyksen kannalta perusasioita ja siksi hyvin merkittäviä. Ne ovat jäsenhankinta ja eettisyys viestinnässä.

 

Kansainvälisen presidentin seminaari

- Uusien jäsenten hankinnassa on siirryttävä puheista tekoihin, totesi kansainvälinen presidentti Dr. Yung-Jul Choi

 

Hän vaati hyvin ponnekkaasti jokaista lionia kantamaan vastuuta klubin ja koko järjestömme tulevaisuudesta. Jokaisen lionin lähellä on potentiaalisia uusia jäseniä. Kerro heille mitä varten lionsklubisi toimii ja pyydä heitä mukaan toimintaan.  Näin yksinkertaista se on. Ole itse innostunut ja viesti Me Palvelemme -hengessä. 

 

Jäsenhankinnasta on puhuttu ja puhuttu, mutta meiltä puuttuu toiminta - nyt on aika ryhtyä toimimaan, hän totesi.

 

Lions & Eettisyys - eettisyys viestinnässä -seminaari

Järjestömme eettisten sääntöjen noudattaminen kaikessa viestinnässä on ehdotonta ja jokaisen lionin kunnia-asia. Olkoon kyse sisäisestä- tai ulkoisesta viestinnästä, riippumatta siitä onko kyseessä kasvokkain tapahtuva viestintä tai sähköinen ja painettu viestintä.

 

Lions & Eettisyys -seminaarin puhuja italialainen PCC Alberto Soci totesi, että Lions-toiminnan eettiset ohjeet ovat lionstoiminnan kulmakivi, joka määrittää uskottavuutemme ja olemassaolomme oikeutuksen, se myös määrittää kuinka palveluaktiviteetit suunnitellaan ja toteutetaan. 

 

Nykyisin viestintä on ratkaisevassa roolissa edistämään tavoitteiden saavuttamista. Viestinnässä tulee tietää kenelle viestimme, mitä viestimme ja kuinka viestintä toteutetaan. Viestien on oltava rehellisiä, yksiselitteisiä, yksinkertaisia ja ymmärrettäviä.

 

Lions-järjestön eettiset ohjeet ovat jokaista lionia sitovia. Kertaa eettiset ohjeet uusimmasta Lions-Infosta sivulta 7.


Tuomo Holopainen


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot