Avoin ruotsinkielinen lionsfoorumi

Yleinen kutsu
AVOIMEEN RUOTSINKIELISEEN LIONSFOORUMIIN
Foorumi on Tampereella maaliskuussa tänä vuonna pidetyn ensimmäisen foorumin seuranta. Tampereen Foorumissa osallistujat oli jaettu ryhmiin käsittelemään aiheita neljässä korissa. Niissä esiin tulleita ehdotuksia ja ajatuksia pitää nyt stilisoida ja esittää liiton johdolle. Niitä tullaan myös esittelemään vuosikokouksessa. Oulun foorumin agenda on kutsun liitteenä. Otsikot ja aiheet perustuvat ryhmätöiden raportteihin.
Tampereen foorumissa oli 38 osallistujaa kuudesta piiristä ja 27 klubista. Vierailevana luennoitsijana foorumissa oli PID Bruno Ahlqvist Ruotsista. Hän on erityisesti tutkinut monikielisyyttä eri Lions-maissa ja esitti, miten se on niissä ratkaistu. Hän toi esille, miten menetellään Belgiassa. Alankomaissa, Sveitsissä ja Kanadassa. Näissä maissa kaksikielisyys on itsestään selvä asia.

Raportti foorumista on toimitettu liiton hallitukselle. Bruno Ahlqvistin esittely on raportin liitteenä. Foorumista on myös ollut juttu Lion-lehdessä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Oulun foorumi on avoin kenelle tahansa. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita. Foorumissa saa käyttää suomen kieltä, mutta foorumin työkieli tulee kyllä olemaan ruotsi.

Foorumin ajankohta on perjantai 8.6.2018 kl 17.30-18.30 liiton vuosikokouksen yhteydessä. Paikka on tätä kirjoitettaessa avoin mutta käy ilmi vuosikokouksen käsiohjelmasta ja paikan päällä olevista opasteista.

Liitteet
Tampereen raportti
Bruno Ahlqvistin esitys
Oulun foorumin agenda


svfo_rapport_tammerfors(1).pdfsvfo_rapportbilaga2018_bruno(1).pdfuppfoljning18_uleaborg(1).pdf


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki
010 501 4500

Yhteystiedot