Säätiön hallitus on valinnut jäsenäänestykseen päässeet ehdotukset

Arne Ritari –säätiön hallitus on kokouksessaan 2.3.2018 Espoossa valinnut jäsenäänestykseen valitut kuvaehdotukset. Suunnittelukilpailun suosio yllätti säätiön varapuheenjohtajan Erkki Iso-Markun. ”Odotin jäsenistöltä noin kymmentä kuvaehdotusta, mutta niitä tuli peräti 57 kappaletta”, toteaa Iso-Markku. Ehdotusten kuva-aiheet olivat lähinnä maisemia ja eläimiä. Oli myös havaittavissa, että aiheeseen oli paneuduttu todella huolellisesti, toteaa Iso-Markku. Säätiön hallitus kävi pitkän ja perusteellisen keskustelun kuvaehdotuksista ja päätti alistaa 11 ehdotusta jäsenäänestykseen. Kuvat arvioitiin ilman tietoa tekijästä tai ehdottaneesta klubista.

 

Nyt näihin loppukilpailuun päässeisiin ehdotuksiin voi tutustua säätiön sivulla ja käydä antamassa äänensä mielestään parhaalle kuvalle. Äänestysaikaa on huhtikuun loppuun (30.4.2018) asti. Tulosten perusteella säätiön hallitus valitsee kokouksessa 5.5.2018 lunastettavat kaksi työtä. Säätiön hallitus on myös päättänyt lunastaa kuvakirjastoon 5 työtä. Tämä sillä edellytyksellä, että järjestely sopii kuvaoikeuden omistajalle. Nämä kuvat olisivat itsetulostettavia adressisivuja.

 

Kuvakilpailun voittajat julkaistaan Lions liiton vuosikokouksessa Oulussa 9.6.2018. Lunastettavasta kahdesta työstä säätiö maksaa kannustepalkkiota 1.000 euroa/kpl työn ehdottaneelle klubille.

 

 


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot