Esittely

Tietoa säätiön historiasta ja sen synnystä. Toimintakauden kauden hallitus ja piirien toimikuntapuheenjohtajat. Arne Ritari -säätiön säännot.01.07.2019
Arne Ritari -säätiö on perustettu Kuvernöörinevoston
päätöksellä 1986. Tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia
aktiviteetteja. Säätiö vaalii Suomen lionstoiminnan
kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan
perustajana.
28.1.2015
Apurahat

Säätiö on perustamisestaan lähtien tukenut klubien palveluaktiviteetteja. Säätiön jakamat apurahat ovat noin puolet bruttotuotoista. Suurin osa apurahoista käytetään nuorisoon kohdistuviin palveluaktiviteetteihin esim. kerhotilojen tai partiomajojen rakentamisiin ja kor...
05.07.2020
Arne Ritari -säätiön toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluvat Suomen
Lions-liiton edellisen kauden puheenjohtaja ja kuusi liiton hallituksen
nimittämää jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä kaksi
vaihtuu aina vuosittain. Säätiön hallitus valitsee puheenjohtajan,
varapuh...
19.11.2020
Jokaisessa piirihallituksessa on ARS-puheenjohtaja,
jonka tehtävänä on tehdä säätiön toimintaa tunnetuksi omassa piirissään. Hänen
apunaan toimii ARS-toimikunta.
28.01.2020
Arne Ritari -säätiön ja Arne Ritari -killan voimassa olevat säännöt.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot